Học bổng dành cho Vasers năm học 2017-2018

Ngày: 02/10/2017

Trong năm phát động học bổng đầu tiên, 14 học bổng đã được trao cho các em học sinh xuất sắc NH2016-2017.  Năm nay, VAS tiếp tục khởi động chương trình Học bổng Khuyến học dành cho học sinh VAS.  Học bổng sẽ được xét tuyển dựa vào thành tích học tập và hoạt động phong trào vào cuối năm học 2017-2018.

Theo đó, các em học sinh VAS sẽ có thời gian hai học kỳ để phấn đấu và đạt được một trong 14 suất học bổng cho năm học 2017-2018, bao gồm:

  • 11 học bổng dành cho các em học sinh xuất sắc nhất của từng khối lớp từ lớp 1 đến lớp 11
  • 03 học bổng đặc biệt dành cho 03 học sinh xuất sắc nhất ở cấp 1, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Chương trình học bổng này là hoạt động khuyến khích các em thể hiện tốt nhất khả năng của bản thân, là sự tuyên dương, khen thưởng đối với nỗ lực của các em và quan trọng hơn là tạo niềm vui cho các em phấn đấu trong quá trình học tập tại VAS. Vui lòng xem chi tiết tại đây