Học phí Chương trình Cambridge Quốc tế Toàn phần năm học 2019 - 2020

Xem thêm

Chương trình Cambridge Quốc tế Toàn phần/Học phí chính khóa 

Bậc học Cấp lớp Học phí Chương trình Cambridge Quốc tế Toàn phần
Đóng 1 lần/năm Đóng 2 kỳ Đóng 4 kỳ
TRUNG HỌC Lớp 9 337.316.000 168.658.000 84.329.000
Lớp 10 360.648.000 180.324.000 90.162.000
Lớp 11 441.652.000 220.826.000 110.413.000
Lớp 12 454.964.000 227.482.000 113.741.000

*Lưu ý: Chưa tuyển sinh Lớp 10 trong niên khóa 2019-2020

Phí đăng ký và Phí nhập học 

Bậc học Trung học
Phí nhập học 10.000.000
Phí đăng ký 3.000.000

Thời hạn đóng phí

Học phần Thời hạn đóng phí Thời gian bắt đầu học phần
I 15/07/2019 19/08/2019
II 07/10/2019 21/10/2019
III 19/12/2019 02/01/2020
IV 02/03/2020 16/03/2020

Lịch đóng học phí đối với Lớp 9 - Lớp 12:

Học phần Thời gian học Thời gian tính phí trọn học phần Thời gian tính phí lẻ học phần (*)
I 19/08/2019 - 18/10/2019 19/08/2019 - 13/09/2019 14/09/2019 - 18/10/2019
II 21/10/2019 - 31/12/2019 21/10/2019 - 22/11/2019 23/11/2019 - 31/12/2019
III 02/01/2020 - 13/03/2020 02/01/2020 - 31/01/2020 01/02/2020 - 13/03/2020
IV 16/03/2020 - 22/05/2020 16/03/2020 - 17/04/2020 18/04/2020 - 22/05/2020

Phí ăn uống

Bậc học Đơn giá cả năm Đơn giá học phần 1 Đơn giá học phần 2, 4 Đơn giá học phần 3 (Tết) Đơn giá tuần

TRUNG HỌC

(L9 - L12)

32.319.000 7.695.000 8.721.000 7.182.000 855.000

Phí xe đưa rước

Loại

Tuyến 1

(0-2km)

Tuyến 2

(2.2-4km)

Tuyến 3

(4.1-6km)

Tuyến 4

(6.1-8km)

Tuyến 5

(8.1-10km)

Tuyến 6

(10.1-12km)

Tuyến 7

(12.1-14km)

Đơn giá tháng 1.680.000 2.730.000 3.570.000 4.305.000 4.830.000 5.355.000 5.775.000
Đơn giá tuần 391.000 635.000 830.000 1.001.000 1.123.000 1.245.000 1.343.000

Phí đồng phục

THPT

Áo thun Quần/Váy Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón Áo khoác
276.000 276.000 196.000 187.000 156.000 275.000 228.000 47.000 330.000

THCS

Áo thun Quần/Váy Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón Áo khoác
260.000 260.000 179.000 187.000 156.000 275.000 187.000 47.000 330.000

Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các khoản tạm thu khác

Bậc học Cấp lớp

Các khoản tạm thu khác

Tập cỡ nhỏ Tập cỡ lớn
Sách giáo khoa, học cụ và chi phí khác   Lệ phí các kỳ thi chuẩn quốc tế
Chương trình CIP
TRUNG HỌC Lớp 9 8.000.000   8.500 11.000
Lớp 10 8.000.000 17.855.000   13.000
Lớp 11 8.000.000 19.453.000   13.000
Lớp 12 8.000.000 20.195.000   13.000

Đăng ký tham quan