Học phí Khóa hè 2018

Xem thêm

Chương trình Hè VAS/Chương trình Tiếng Anh Tăng Cường

 

Cấp lớp Học phí trọn khóa Học phí tuần
Nhà trẻ 19.853.000 3.636.000
Lớp Mầm 19.853.000 3.636.000
Lớp Chồi 19.853.000 3.636.000
Lớp Lá 20.209.000 3.702.000
Lớp 1 29.615.000 5.426.000
Lớp 2 29.615.000 5.426.000
Lớp 3 29.615.000 5.426.000
Lớp 4 29.615.000 5.426.000
Lớp 5 31.094.000 5.697.000
Lớp 6 33.780.000 6.189.000
Lớp 7 35.270.000 6.463.000
Lớp 8 35.270.000 6.463.000
Lớp 9 35.270.000 6.463.000
Lớp 10 37.019.000 6.783.000

Thời gian khóa hè: từ ngày 11/06/2018 đến ngày 21/07/2018.

Học sinh tham gia khóa hè tối thiểu từ hai tuần trở lên.

Chính sách ưu đãi đối với học sinh tham gia chương trình hè tại VAS:

  • Giảm 10% học phí đóng một lần cho trọn khóa hè trước ngày 30/04/2018.
  • Giảm 05% học phí đóng một lần cho trọn khóa hè trước ngày 01/06/2018.
  • Học sinh tham gia khóa hè và đóng phí từ 4 tuần đến 6 tuần được tặng 2 áo thun Hè, trường hợp đóng phí dưới 4 tuần được tặng 1 áo thun Hè.