Học phí trường mầm non quốc tế năm học 2019 - 2020

Xem thêm

Học phí chính khóa tại các cơ sở VAS (ngoại trừ Riverside, Sala)

Học phí - Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Nhà trẻ          
Lớp mầm          
Lớp chồi          
Lớp lá 5.000.000 1.000.000 143.120.000 71.560.000 35.780.000

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Nhà trẻ 5.000.000 1.000.000 140.572.000 70.286.000 35.143.000
Lớp mầm 5.000.000 1.000.000 140.572.000 70.286.000 35.143.000
Lớp lá 5.000.000 1.000.000 140.572.000 70.286.000 35.143.000

Chi phí ăn uống

Đơn giá cả năm Đơn giá học phần 1 Đơn giá học phần 2, 4 Đơn giá học phần 3 Đơn giá tuần
26.460.000 6.300.000 7.140.000 5.880.000 700.000

Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các chi phí khác

Cấp lớp Sách giáo khoa, học cụ và chi phí khác Tập cỡ nhỏ Tập cỡ lớn
Nhà trẻ 1.000.000    
Lớp mầm, chồi, lá 1.000.000    

Chi phí đồng phục

Áo thun Quần/Váy Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón Áo khoác
164.000 164.000 155.000 165.000 144.000 238.000 149.000 46.000 330.000

Phí xe đưa rước

Loại

Tuyến 1

(0-2km)

Tuyến 2

(2.1-4km)

Tuyến 3

(4.1-6km)

Tuyến 4

(6.1-8km)

Tuyến 5

(8.1-10km)

Tuyến 6

(10.1-12km)

Tuyến 7

(12.1-14km)

Đơn giá tháng 1.680.000 2.730.000 3.570.000 4.305.000 4.830.000 5.355.000 5.775.000
Đơn giá tuần 391.000 635.000 830.000 1.001.000 1.123.000 1.245.000 1.343.000