Học phí trường mầm non quốc tế năm học 2017 - 2018

Xem thêm

Học phí chính khóa

Học phí - Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Nhà trẻ 5.000.000 500.000      
Lớp mầm 5.000.000 500.000      
Lớp chồi 5.000.000 500.000      
Lớp lá 5.000.000 500.000 116.764.000 58.382.000 29.191.000

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Nhà trẻ     114.676.000 57.338.000 28.669.000
Lớp mầm     114.676.000 57.338.000 28.669.000
Lớp chồi     114.676.000 57.338.000 28.669.000
Lớp lá          

Chi phí ăn uống

Đơn giá cả năm Đơn giá học phần 1,2,4 Đơn giá học phần 3 Đơn giá tuần
23.525.000 6.175.000 5.000.000 605.000

Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các chi phí khác

Cấp lớp Sách giáo khoa, học cụ và chi phí khác Tập cỡ nhỏ Tập cỡ lớn
Nhà trẻ 1.000.000    
Lớp mầm, chồi, lá 1.000.000    

Chi phí đồng phục

Áo thun Quần Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón
164.000 164.000 149.000 149.000 144.000 238.000 149.000 46.000

Phí xe đưa rước

Loại Tuyến 1 Tuyến 2 Tuyến 3 Tuyến 4 Tuyến 5 Tuyến 6 Tuyến 7
Đơn giá tháng 1.600.000 2.600.000 3.400.000 4.100.000 4.600.000 5.100.000 5.500.000
Đơn giá tuần 375.000 605.000 790.000 955.000 1.070.000 1.185.000 1.280.000