Học phí THPT Năm học 2018 - 2019

Xem thêm

Học phí chính khóa

Học phí - Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng ký Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kỳ Đóng 4 kỳ
Lớp 10 10.000.000 2.000.000 252.200.000 126.100.000 63.050.000
Lớp 11 10.000.000 2.000.000 365.000.000 182.500.000 91.250.000
Lớp 12 10.000.000 2.000.000 386.815.000 211.033.000
Học kỳ 1
128.548.000
Học phần 1
    175.782.000
Học kỳ 2
82.485.000
Học phần 2,3,4
    10.812.000
Học phần ôn thi

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng ký Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kỳ Đóng 4 kỳ
Lớp 10 10.000.000 2.000.000 237.360.000 118.680.000 59.340.000
Lớp 11 10.000.000 2.000.000 255.772.000 127.886.000 63.943.000
Lớp 12 10.000.000 2.000.000 296.312.000 160.238.000
Học kỳ 1
97.607.000
Học phần 1
    136.074.000
Học kỳ 2
62.631.000
Học phần 2,3,4
    10.812.000
Học phần ôn thi

Chi phí ăn uống

Đơn giá cả năm Đơn giá học phần 1,2,4 Đơn giá học phần 3 Đơn giá tuần
30.080.000 7.805.000 6.665.000 775.000

Lớp 12

Đơn giá cả năm Đơn giá học phần 1,2,4 Đơn giá học phần 3 Đơn giá tuần
34.675.000 12.400.000
Học phần 1
6.665.000 775.000
7.805.000
Học phần 2,4

Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các chi phí khác

Cấp lớp Sách giáo khoa, học cụ và chi phí khác Tập cỡ nhỏ Tập cỡ lớn
Lớp 10 8.000.000   13.000
Lớp 11 8.000.000   13.000
Lớp 12 8.000.000   13.000

Chi phí đồng phục

Áo thun Quần Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón
276.000 276.000 196.000 187.000 156.000 275.000 228.000 47.000

Thời hạn đóng học phí đối với cấp Tiểu học đến Lớp 11 

Học phần Thời gian học Thời gian tính phí trọn học phần Thời gian tính phí lẻ học phần (*)
I 13/08/2018 - 21/10/2018 13/08/2018 - 14/09/2018 15/09/2018 - 21/10/2018
II 22/10/2018 - 31/12/2018 22/10/2018 - 23/11/2018 24/11/2018 - 31/12/2018
III 02/01/2019 - 15/03/2019 02/01/2019 - 01/02/2019 02/02/2019 - 15/03/2019
IV 18/03/2019 - 24/05/2019 18/03/2019 - 19/04/2019 20/04/2019 - 24/05/2019
       

Thời hạn đóng học phí đối với Lớp 12 

Học phần Thời gian học Thời gian tính phí trọn học phần Thời gian tính phí học phần lẻ
I 02/07/2018 - 21/10/2018 02/07/2018 - 24/08/2018 25/08/2018 - 21/10/2018
II 22/10/2018 - 31/12/2018 22/10/2018 - 31/12/2018 24/11/2018 - 31/12/2018
III 02/01/2019 - 15/03/2019 02/01/2019 - 01/02/2019 02/02/2019 - 15/03/2019
IV 18/03/2019 - 24/05/2019 18/03/2019 - 19/04/2019 20/04/2019 - 24/05/2019

Học phần ôn thi tốt nghiệp THPT

27/05/2019 - 20/06/2019
(Áp dụng cho lớp 12 CAP và CEP)
27/05/2019 - 20/06/2019  

Phí xe đưa rước

Loại Tuyến 1 Tuyến 2 Tuyến 3 Tuyến 4 Tuyến 5 Tuyến 6 Tuyến 7
Đơn giá tháng 1.680.000 2.730.000 3.570.000 4.305.000 4.830.000 5.355.000 5.775.000
Đơn giá tuần 391.000 635.000 830.000 1.001.000 1.123.000 1.245.000 1.343.000