Học phí THPT Năm học 2017 - 2018

Xem thêm

Học phí chính khóa

Học phí - Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng ký Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kỳ Đóng 4 kỳ
Lớp 10 10.000.000 1.000.000 226.308.000 113.154.000 56.577.000
Lớp 11 10.000.000 1.000.000 364.000.000 182.000.000 91.000.000
Lớp 12 10.000.000 1.000.000 374.812.000 182.000.000
Học kỳ 1
91.000.000
Học phần 1, 2
    192.812.000
Học kỳ 2
91.000.000
Học phần 3,4
   

10.812.000

Học phần ôn thi

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng ký Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kỳ Đóng 4 kỳ
Lớp 10     212.936.000 106.468.000 53.234.000
Lớp 11     229.524.000 114.762.000 57.381.000
Lớp 12     281.249.000 151.445.000
Học kỳ 1
91.949.000
Học phần 1
    129.804.000
Học kỳ 2
59.496.000
Học phần 2,3,4
   

10.812.000

Học phần ôn thi

Chi phí ăn uống

Đơn giá cả năm Đơn giá học phần 1,2,4 Đơn giá học phần 3 Đơn giá tuần
28.570.000 7.500.000 6.070.000 735.000

Lớp 12

Đơn giá cả năm Đơn giá học phần 1,2,4 Đơn giá học phần 3 Đơn giá tuần
32.140.000 11.070.000
Học phần 1
6.070.000 735.000
7.500.000
Học phần 2,4

Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các chi phí khác

Cấp lớp Sách giáo khoa, học cụ và chi phí khác Tập cỡ nhỏ Tập cỡ lớn
Lớp 10 8.000.000   13.000
Lớp 11 8.000.000   13.000
Lớp 12 8.000.000   13.000

Chi phí đồng phục

Áo thun Quần Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón
276.000 276.000 187.000 187.000 156.000 275.000 228.000 47.000

Thời hạn đóng học phí đối với cấp Tiểu học đến Lớp 11 và Lớp 12 CAP

Học phần Thời gian học Thời gian tính phí trọn học phần Thời gian tính phí lẻ học phần (*)
I 14/08/2017 - 20/10/2017 14/08/2017 - 15/09/2017 16/09/2017 - 20/10/2017
II 23/10/2017 - 29/12/2017 23/10/2017 - 24/11/2017 25/11/2017 - 29/12/2017
III 02/01/2018 - 14/03/2018 02/01/2018 - 06/02/2018 07/02/2018 - 14/03/2018
IV 15/03/2018 - 25/05/2018 15/03/2018 - 19/04/2018 20/04/2018 - 25/05/2018
       

Thời hạn đóng học phí đối với Lớp 12 CEP

Học phần Thời gian học Thời gian tính phí trọn học phần Thời gian tính phí học phần lẻ
I 03/07/2017 - 20/10/2017 03/07/2017 - 25/08/2017 26/08/2017 - 20/10/2017
II 23/10/2017 - 29/12/2017 23/10/2017 - 24/11/2017 25/11/2017 - 29/12/2017
III 02/01/2018 - 14/03/2018 02/01/2018 - 06/02/2018 07/02/2018 - 14/03/2018
IV 15/03/2018 - 25/05/2018 15/03/2018 - 19/04/2018 20/04/2018 - 25/05/2018

Học phần ôn thi

tốt nghiệp THPT

28/05/2018-28/06/2018 28/05/2018-28/06/2018  

Phí xe đưa rước

Loại Tuyến 1 Tuyến 2 Tuyến 3 Tuyến 4 Tuyến 5 Tuyến 6 Tuyến 7
Đơn giá tháng 1.600.000 2.600.000 3.400.000 4.100.000 4.600.000 5.100.000 5.500.000
Đơn giá tuần 375.000 605.000 790.000 955.000 1.070.000 1.185.000 1.280.000