Học phí THPT Năm học 2019-2020

Xem thêm

Học phí chính khóa tại các cơ sở VAS (ngoại trừ Riverside, Sala)

Học phí - Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng ký Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kỳ Đóng 4 kỳ
Lớp 10 10.000.000 3.000.000 277.420.000 138.710.000 69.355.000
Lớp 11 10.000.000 3.000.000 401.500.000 200.750.000 100.375.000
Lớp 12 10.000.000 3.000.000 424.417.000 232.137.000
Học kỳ 1
141.403.000
Học phần 1
    192.280.000
Học kỳ 2
90.734.000
Học phần 2,3,4
    10.812.000
Học phần ôn thi

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng ký Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kỳ Đóng 4 kỳ
Lớp 10 10.000.000 3.000.000 261.096.000 130.548.000 65.274.000
Lớp 11 10.000.000 3.000.000 281.348.000 140.674.000 70.337.000
Lớp 12 10.000.000 3.000.000 324.865.000 176.263.000
Học kỳ 1
107.368.000
Học phần 1
148.602.000
Học kỳ 2
68.895.000
Học phần 2,3,4
10.812.000
Học phần ôn thi

Chi phí ăn uống

Đơn giá cả năm

Đơn giá

học phần 1

Đơn giá

học phần 2, 4

Đơn giá

học phần 3 (Tết)

Đơn giá tuần
32.319.000 7.695.000 8.721.000 7.182.000 855.000

Lớp 12

Đơn giá cả năm

Đơn giá

học phần 1

Đơn giá

học phần 2, 4

Đơn giá

học phần 3 (Tết)

Đơn giá tuần
38.304.000 13.680.000 8.721.000 7.182.000 855.000

Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các chi phí khác

Cấp lớp

Sách giáo khoa,

học cụ và chi phí khác

Lệ phí các kỳ thi chuẩn quốc tế Tập cỡ nhỏ Tập cỡ lớn

Chương trình

CAP

Chương trình

CEP

Lớp 10 8.000.000 17.855.000       13.000
Lớp 11 8.000.000 19.453.000 5.225.000   13.000
Lớp 12 8.000.000 20.195.000 5.225.000   13.000

Chi phí đồng phục

Áo thun Quần/Váy Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón Áo khoác
276.000 276.000 196.000 187.000 156.000 275.000 228.000 47.000 330.000

Thời hạn đóng học phí đối với cấp Tiểu học đến Lớp 11 

Học phần Thời gian học Thời gian tính phí trọn học phần Thời gian tính phí lẻ học phần (*)
I 19/08/2019 - 18/10/2019 19/08/2019 - 13/09/2019 14/09/2019 - 18/10/2019
II 21/10/2019 - 31/12/2019 21/10/2018 - 22/11/2019 23/11/2019 - 31/12/2019
III 02/01/2020 - 13/03/2020 02/01/2020 - 31/01/2020 01/02/2020 - 13/03/2020
IV 16/03/2019 - 22/05/2020 16/03/2020 - 17/04/2020 18/04/2020 - 22/05/2020

Thời hạn đóng học phí đối với Lớp 12 

Học phần Thời gian học Thời gian tính phí trọn học phần Thời gian tính phí học phần lẻ
I 01/07/2019 - 18/10/2019 01/07/2019 - 23/08/2019 24/08/2019 - 18/10/2019
II 21/10/2019 - 31/12/2019 21/10/2019 - 22/11/2019 23/11/2019 - 31/12/2019
III 02/01/2020 - 13/03/2020 02/01/2020 - 31/01/2020 01/02/2020 - 13/03/2020
IV 16/03/2020 - 22/05/2020 16/03/2020 - 17/04/2020 18/04/2020 - 22/05/2020

Học phần ôn thi tốt nghiệp THPT

Dự kiến từ 25/05/2020 – 19/06/2020

và phụ thuộc vào lịch thi thực tế của

Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

Dự kiến từ 25/05/2020 – 19/06/2020

và phụ thuộc vào lịch thi thực tế

của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 

Phí xe đưa rước

Loại

Tuyến 1

(0-2km)

Tuyến 2

(2.1-4km)

Tuyến 3

(4.1-6km)

Tuyến 4

(6.1-8km)

Tuyến 5

(8.1-10km)

Tuyến 6

(10.1-12km)

Tuyến 7

(12.1-14km)

Đơn giá tháng 1.680.000 2.730.000 3.570.000 4.305.000 4.830.000 5.355.000 5.775.000
Đơn giá tuần 391.000 635.000 830.000 1.001.000 1.123.000 1.245.000 1.343.000