Học phí THCS Năm học 2018 - 2019

Xem thêm

Học phí chính khóa

Học phí - Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Lớp 6 10.000.000 2.000.000 183.688.000 91.844.000 45.922.000
Lớp 7 10.000.000 2.000.000 193.484.000 96.742.000 48.371.000
Lớp 8 10.000.000 2.000.000 206.528.000 103.264.000 51.632.000
Lớp 9 10.000.000 2.000.000 235.884.000 117.942.000 58.971.000

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Lớp 6 10.000.000 2.000.000 172.900.000 86.450.000 43.225.000
Lớp 7 10.000.000 2.000.000 182.104.000 91.052.000 45.526.000
Lớp 8 10.000.000 2.000.000 194.388.000 97.194.000 48.597.000
Lớp 9 10.000.000 2.000.000 222.008.000 111.004.000 55.502.000

Chi phí ăn uống

Đơn giá cả năm Đơn giá học phần 1,2,4 Đơn giá học phần 3 Đơn giá tuần
30.080.000 7.805.000 6.665.000 775.000

Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các chi phí khác

Cấp lớp Sách giáo khoa, học cụ và chi phí khác Tập cỡ nhỏ Tập cỡ lớn
Lớp 6 5.000.000 8.500 11.000
Lớp 7 5.000.000 8.500 11.000
Lớp 8 5.000.000 8.500 11.000
Lớp 9 8.000.000 8.500 11.000

Chi phí đồng phục

Áo thun Quần Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón
260.000 260.000 179.000 187.000 156.000 275.000 187.000 47.000

 

Đối với cấp Tiểu học và Trung học, học phí được tính và đóng theo lịch sau đây:

Học phần Thời gian học Thời gian tính phí trọn học phần Thời gian tính phí lẻ học phần (*)
I 13/08/2018 - 21/10/2018 13/08/2018 - 14/09/2018 15/09/2018 - 21/10/2018
II 22/10/2018 - 31/12/2018 22/10/2018 - 23/11/2018 24/11/2018 - 31/12/2018
III 02/01/2019 - 15/03/2019 02/01/2019 - 01/02/2019 02/02/2019 - 15/03/2019
IV 18/03/2019 - 24/05/2019 18/03/2019 - 19/04/2019 20/04/2019 - 24/05/2019

Phí xe đưa rước

Loại Tuyến 1 Tuyến 2 Tuyến 3 Tuyến 4 Tuyến 5 Tuyến 6 Tuyến 7
Đơn giá tháng 1.680.000 2.730.000 3.570.000 4.305.000 4.830.000 5.355.000 5.775.000
Đơn giá tuần 391.000 635.000 830.000 1.001.000 1.123.000 1.245.000 1.343.000