Kế toán Thanh toán / Kế toán Doanh thu / Kế toán Cơ sở

Ngày: 20/08/2019

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019

A. Mô tả công việc:

1. Kế Toán Thanh toán (1 vị trí)

 • Kiểm tra chặt chẽ chứng từ thanh toán và chứng từ đính kèm, đảm bảo số liệu chính xác trước khi trình cấp trên phê duyệt thanh toán. 
 • Lập và trình ký các khoản chi phí phát sinh sau khi đã kiểm tra. Đảm bảo tính liên tục và không gây chậm trễ trong khâu thanh toán. Chuyển chứng từ cần thanh toán đến nhân viên Tài Chính theo quy định.
 • Theo dõi các khoản chi phí còn phải trả, các khoản đã thanh toán trước (ứng trước).
 • Theo dõi, kiểm tra đối chiếu, cập nhật vào hệ thống PBS các số liệu liên quan đến ngân sách các phòng ban đang quản lý bên trên theo thời gian quy định, đảm báo số liệu kế hoạch, thực chi một cách chính xác.
 • Đảm nhận các chức năng công việc khác khi được phân công.

2. Kế Toán Doanh Thu (1 vị trí):

 • Chịu trách nhiệm các khoản công nợ của Học Sinh bằng cách phối hợp, làm việc với Kế Toán Cơ Sở;
 • Chịu trách nhiệm các khoản Chiết Khấu, Học Bổng của Học Sinh;
 • Chịu trách nhiệm các bảng kê, báo cáo doanh số, báo cáo doanh thu, hạch toán trên Hệ Thống; 
 • Xuất hóa đơn cho Học Sinh;
 • Kiểm tra Doanh Thu của Kế Toán Cơ Sở (Báo cáo tiền, Báo cáo doanh số, Báo cáo phải trả...).

3. Kế Toán tại cơ sở trường học (2 vị trí):

 • Đảm bảo việc thu chi hằng ngày tại cơ sở chính xác, tuân thủ quy trình quản lý tài chính của phòng kế toán và quy định chung của pháp luật về tài chính kế toán;
 • Chịu trách nhiệm việc nộp tiền về công ty hoặc tài khoản của công ty đầy đủ và đúng quy định;
 • Thực hiện chính xác, đầy đủ các loại báo cáo tài chính, nghiệp vụ kế toán của cơ sở theo yêu cầu của phòng kế toán và Quản lý cơ sở;
 • Theo dõi việc thực hiện thu chi để tham mưu kịp thời cho Quản lý cơ sở trong việc quản lý tài chính theo ngân sách;
 • Theo dõi doanh thu, công nợ, kho hàng hóa và các khoản thu chi theo ngân sách dựa trên số lượng học sinh để có các báo cáo, thông tin chính xác cho các bộ phận có liên quan;
 • Kiểm tra định kỳ xuất, nhập tồn kho cùng các bộ phận có liên quan, đưa ra các biện pháp kiểm tra, quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng hóa...đảm bảo số liệu thực tế khớp với sổ sách.

B. Yêu cầu:

 • Giới tính: Nữ;
 • Tuổi: 22 – 32;
 • Bằng cấp: Cao Đẳng, Đại Học các ngành liên quan (Tài Chính, Kế Toán...);
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Kế Toán Thanh toán, Kế toán Doanh Thu, Kế Toán Nội Bộ, Kế Toán Tổng Hợp...);
 • Ngoại ngữ: Giao tiếp Tiếng Anh căn bản;
 • Có kỹ năng sắp xếp, lưu trữ sổ sách, hồ sơ;
 • Khả năng hoạch định, tổ chức công việc hiệu quả;
 • Tinh thần trách nhiệm cao.

C. Thông tin liên hệ:

Phòng Nhân sự - Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
Lầu 3, Block 3, Số 594 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Email:                               tuyendung.vas1@vas.edu.vn
Hotline tuyển dụng:        090.119.1224