Kết quả hoạt động Dạy - Học của học sinh và giáo viên Năm học 2017 - 2018

Ngày: 09/12/2016

A. CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE

 1. Lộ trình Cambridge Học thuật (CAP): Lớp 1-8

Có 744 học sinh, chiếm 21% tổng số học sinh từ lớp 1 đến lớp 8, đạt được ba và bốn điểm vàng cho các môn tiếng Anh, Toán, Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT).

 1. Lộ trình Tiếng Anh Cambridge chuyên sâu (CEP): Lớp 1-8  

Có 554 học sinh, chiếm 45% trong tổng số học sinh  từ lớp 1 đến lớp 8 đạt điểm cao từ 8.0 trở lên cho môn Tiếng Anh.

 1. Kì thi Checkpoint Tiểu học Cambridge, Checkpoint Trung học Cambridge, Trung học đại cương quốc tế Cambridge (IGCSE) và Tú tài nâng cao Cambridge (AS Level) tháng 4/2017 & 5/2017

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2017, VAS có tổng s 1.787 lượt học sinh tham gia các kỳ thi đánh giá chuẩn quốc tế của Cambridge, bao gồm:

 • Checkpoint Tiểu học  (Primary Checkpoint)
 • Checkpoint Trung học (Secondary Checkpoint)
 • Chứng chỉ Trung học Đại cương Quốc tế (IGCSE), và
 • Tú tài nâng cao (AS Level).

Đây là các kỳ thi dành cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông quốc tế của Cambridge trên toàn thế giới. Các kỳ thi này được Tổ chức Đánh giá Giáo dục Quốc tế Cambridge (Cambridge Assessment International Education - CAIE) ủy quyền cho VAS tổ chức cho học sinh tại Việt Nam. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình ra đề thi, gửi đề thi và chấm thi đều do CAIE trực tiếp thực hiện và quản lý. VAS không được quyền có bất kỳ can thiệp gì đến quá trình này.

Do vậy, các kỳ thi này đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối. Bằng cấp, Chứng chỉ của các kỳ thi này cũng do CAIE cấp cho học sinh và có giá trị tương đương với các bằng cấp, chứng chỉ tương tự của CAIE ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Thành tích cụ thể của học sinh VAS tại các kỳ thi của CAIE như sau:

 1. Đối với kỳ thi Checkpoint Tiểu học và Trung học Cambridge, cách xếp loại của CAIE nhu sau:

Điểm cao nhất là 6, trong đó:

 • Từ 5 – 6: Xuất sắc
 • Từ 4- dưới 5: Giỏi
 • Từ 3 – dưới 4: Khá
 • Từ 2 – dưới 3: Trung bình
 • Từ 1 – dưới 2: Kém
 • Dưới 1: Yếu
 1. Kết quả của học sinh VAS ở Kỳ thi Checkpoint Tiểu học Cambridge:
 • Môn tiếng Anh: 61% học sinh tham dự kỳ thi đạt thành tích từ “Khá” đến “Xuất sắc”.
 • Đối với môn Khoa học, 60% học sinh VAS tham dự kỳ thi đạt kết quả xếp loại từ “Khá” đến “Xuất sắc”.
 • Đặc biệt ở môn Toán, 94% học sinh VAS tham dự kỳ thi đạt kết quả xếp loại từ “Khá” đến “Xuất sắc”. Điểm trung bình môn là 5, cao hơn 1.3 điểm so với điểm trung bình môn của CAIE trên toàn thế giới.
 1. Kết quả của học sinh VAS ở Kỳ thi Checkpoint Trung học Cambridge:
 • Môn tiếng Anh: 98% học sinh tham dự kỳ thi đạt thành tích từ “Khá” đến “Xuất sắc”. Điểm trung bình môn là 4.5, cao hơn 0.2 điểm so với điểm trung bình môn tiếng Anh của CAIE trên toàn thế giới
 • Môn Toán: 100% học sinh tham dự kỳ thi đạt thành tích từ “Khá” đến “Xuất sắc”. Điểm trung bình môn là 5.6, cao hơn 1.3 điểm so với điểm trung bình môn Toán của CAIE trên toàn thế giới
 • Môn Khoa học: 94% học sinh tham dự kỳ thi đạt thành tích từ “Khá” đến “Xuất sắc”. Điểm trung bình môn là 5.6, cao hơn 1.3 điểm so với điểm trung bình môn Toán của CAIE trên toàn thế giới.
 1. Đối với kỳ thi Chứng chỉ Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE), cách xếp loại của CIE như sau:
 • A*: 90%-100%
 • A: 80%-89%
 • B: 70%-79%
 • C: 60%-69%
 • D: 50%-59%
 • E: 40%-49%
 • F: 30%-39%
 • G: 20%-29%
 1. Thành tích ở chương trình IGCSE của học sinh VAS năm nay vượt trội so với thành tích năm ngoái ở hầu hết các môn thi và đều cao hơn so với điểm trung bình của CAIE trên toàn thế giới (đối với thang điểm từ C-A*).
 2. Đặc biệt ở môn Toán, có tới 97% học sinh VAS đạt điểm từ C-A*, vượt xa so với tỷ lệ 61% của CAIE trên toàn thế giới, trong đó tỷ lệ học sinh VAS đạt điểm điểm A*21% trên tổng số học sinh tham gia kỳ thi.
 3. Ở môn Khoa học tích hợp (Coordinated Science), có tới 94% học sinh VAS đạt điểm từ C-A*, trong khi tỷ lệ trung bình môn của CAIE trên thế giới là 79%.
 4. Ở môn tiếng Anh, có 87% học sinh VAS đạt điểm từ C-A*, trong khi tỷ lệ trung bình môn của CAIE trên thế giới là 48%.
 5. Ở môn Viễn cảnh Toàn cầu (Global Perspectiives), 85% học sinh VAS đạt điểm từ C-A*, trong khi tỷ lệ trung bình môn của CAIE trên thế giới là 81%.

Đặt biệt, VAS có hai học sinh đạt những giải thưởng danh giá như sau:

 • Em Đinh Nam Anh – cơ sở Hoàng Văn Thụ, đạt Giải thưởng Top of the World (Giải thưởng thành tích cao nhất thế giới) cho môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (English as second language).
 • Em Patrick Colin Dooley – cơ sở BTH, đạt Giải thưởng Top in Viet Nam (Giải thưởng thành tích cao nhất Việt Nam) cho môn Khoa học Tích hợp (Coordinated Science).
 1. Đối với Kỳ thi Tú tài nâng cao (AS Level)

Năm học 2016-2017 là năm đầu tiên VAS đưa chương trình Tú tài nâng cao của Cambridge (A Level) vào giảng dạy cho học sinh tại VAS.

Chương trình A Level của Cambridge là một khóa học hai năm (tương đương lớp 11 và lớp 12) với hai kỳ thi; AS Level vào cuối năm thứ nhất (cuối lớp 11) và A Level vào cuối năm thứ hai (cuối lớp 12). Chương trình được thiết kế cho học sinh sau 16 tuổi và được coi là bước chuẩn bị hiệu quả cho học sinh ở bậc học đại học và các bậc học cao hơn. Chương trình mang tính học thuật sâu và tập trung phát triển những kỹ năng của thế kỷ 21 cho các em học sinh.

Bằng cấp Cambridge A Level có giá trị cao, được công nhận rộng rãi trên thế giới và được coi là tấm vé thông hành cho học sinh xin vào học tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới tại các quốc gia như Anh, Ai-len, Mỹ, Úc, Ca-na-đa, Singapore, Hà Lan, New Zealand, vv…. Rất nhiều trường đại học tại Mỹ còn cấp tín chỉ cho học sinh cho các môn học ở năm thứ nhất nếu các em đạt kết quả tốt trong chương trình A Level.

Dù đây là năm đầu tiên VAS có học sinh thi Chứng chỉ AS Level những thành tích mà học sinh đạt được rất ấn tượng và vượt khá xa điểm trung bình của CAIE trên thế giới ở các môn Toán, Kinh doanh (Business), Khoa học máy tính (Computer Science). Đặc biệt ở môn Toán, có tới 91% học sinh tham dự kỳ thi đạt điểm từ C-A, trong đó có tới 52% học sinh đạt điểm A, thang điểm cao nhất của AS Level.

Đặt biệt, em Tạ Quang Minh Alex - cơ sở BTH, đã đạt Giải thưởng Top in Vietnam (Giải thưởng thành tích cao nhất Việt Nam) cho môn Kinh Doanh AS Level.    

 1. Học sinh nhận được học bổng từ các trường đại học trong và ngoài nước.

Stt.

Tên HS

Khối

Cơ sở

Thành tích

1

Hoàng Anh Thắng

12B5A

BTH

đạt được học bổng 12,000USD/năm

Đại học Illinois bang Chicago, USA

2

Chung Quỳnh Thúy Nga

12B5A

BTH

đạt được học bổng 6,500USD/năm

Đại học Quốc tế Florida, USA

3

Ngô Quang Khải

12B5A

BTH

đạt được học bổng 10,000USD/năm

Đại học Illinois bang Chicago, USA

4

Tạ Quang Minh Alex

12B5A

BTH

đạt được học bổng 25,000USD/năm trong 4 năm

Đại học the Pacific, USA

5

Trịnh Lê Hữu Bằng

12B5A

BTH

đạt được học bổng 9,000USD/năm

Đại học Illinois bang Chicago, USA

6

Tô Phương Nghi

12H2

HVT

đạt được học bổng 13,500USD/năm (71%) trong 4 năm, Đại học công lập New York, bang New York, USA

đạt được học bổng 25,000USD/năm (60%) trong 4 năm
Đại học Augustana, USA

7

Nguyễn Anh Đức

12H2

HVT

đạt được học bổng 16,000USD/năm (50%) trong 4 năm
Đại học LeTourneau, bang Texas, USA

đạt được học bổng 6,000USD/năm (25%) trong 4 năm
Đại học Miami, bang Ohio và Đại học Ivy League, USA

8

Phạm Lê Quỳnh Anh

12H2

HVT

đạt được học bổng 7,500USD/năm trong 4 năm
Đại học Nebraska (Top 50 Đại học tại Mỹ)

đạt được học bổng 9,000USD/năm torng 4 năm
Đại học Toledo, USA

9

Nguyễn Phạm Thành Lễ

12B2E

BTH

đạt được học bổng 6,000USD/năm
Đại học công lập New York, USA

 

 1. Kết quả Kỳ thi IELTS

Có 63% học sinh lớp 11 và 12 tham dự kì thi IELTS đạt từ 6.0 điểm trở lên, trong đó 40% học sinh đạt từ 6.5 trở lên. Đặc biệt, có 12 học sinh đạt 7.0, 6 học sinh đạt 7.5 và 4 học sinh đạt 8.0 và 1 học sinh đạt 8.5.

B. CHƯƠNG TRÌNH BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VIỆT NAM

 • 100% học sinh Tiểu học (lớp 5) hoàn thành bậc học và 100% học sinh THCS (lớp 09) đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS.
 • 100% học sinh THPT (lớp 12) đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển Đại học.
 • 100% học sinh được lên lớp.ở bậc Tiểu học và 99,9% học sinh được lên lớp thẳng ở bậc Trung học
 • 100% học sinh đạt loại hạnh kiểm tốt.

Về thành tích học tập và rèn luyện chương trình MOET, năm học 2017-2018 VAS có số học sinh tham gia các cuộc thi học thuật, tài năng và các phong trào thể dục thể thao ngày càng đông hơn với chất lượng cao hơn.

 

Có 260 học sinh đạt giải cao các cuộc thi Toán quốc tế, English Champion, Olympic Tiếng Anh, Violympic Toán và Vật Lý trên Internet, TOEFL Junior, Nghiên cứu khoa học, Kiến thức khoa học và thực tiễn, World Scholar’s Cup, và các môn năng khiếu do SGD-ĐT TP. HCM và BGD-ĐT tổ chức cho học sinh các bậc học, bao gồm:

Bậc học

Cấp Quôc tế

Cấp Quốc gia

Cấp Thành phố

Cấp Quận

Tổng cộng

Tiểu Học

31

5

8

28

72

THCS & THPT

85

5

44

54

188

Tổng cộng

116

10

52

82

260

 

Trong số thành tích nêu trên, phải kể đến những thành tích nổi bật sau đây:

 • Có 27 em học sinh xuất sắc đat giải Vàng, Bạc và Đồng cấp quốc tế môn Toán của Cuộc thi Toán quốc tế Singapore & Châu Á – Sasmo và AMO (Toán quốc tế Mỹ).
 • Có 22 đề tài tham gia “Dự án Nghiên cứu Khoa học” do SGD-ĐT TP. HCM tổ chức, có 08 đề tài đạt giải thưởng cấp trường và có 03 đề tài đạt giải thưởng cấp Thành phố.
 • Có 05 học sinh đạt giải thưởng cấp Thành phố tại cuộc thi "Kiến thức Khoa học Thực tiễn", học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12.
 • Có 49 học sinh đạt huy chương vàng, bạc, và đồng cấp Quốc gia  trong cuộc thi World Scholar’s Cup 
 • Có 10 huy chương gồm  2 Vàng, 1 Bạc, 7 Đồng trong giải Olympic cuộc thi “Học thuật Olympic 30/4” truyền thống do Sở GD-ĐT Tp.HCM tổ chức.

 *  Có 01 giải Huy chương đồng trong kì thi Robotics do SGD Tp.HCM tổ chức