Khảo sát mức độ hài lòng của phụ huynh VAS

Ngày: 04/05/2018

Kính gửi Quý phụ huynh,

Trước tiên, tôi xin chân thành cám ơn Quý Phụ huynh đã tham gia các đợt khảo sát của Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) được thực hiện trong 3 năm học vừa qua.

Sự gia tăng mức độ hài lòng của Quý phụ huynh qua từng đợt khảo sát là động lực rất lớn cho đội ngũ điều hành, giáo viên và nhân viên của VAS trong nỗ lực liên tục đầu tư cho chương trình đào tạo chính khóa, ngoại khóa, phát triển đội ngũ giáo viên, dịch vụ chăm sóc học sinh và nâng cấp cơ sở vật chất. Những hoạt động này được VAS phát triển nhằm mang đến lợi ích lâu dài tốt nhất cho học sinh. Do đó, chúng tôi rất mong được Quý phụ huynh tiếp tục hỗ trợ thực hiện các khảo sát này.

Quý phụ huynh vui lòng dành khoảng 10 đến 15 phút để trả lời các câu hỏi trong Bảng khảo sát theo link tương ứng của cơ sở con Quý vị đang theo học bên dưới đây và gửi lại cho chúng tôi trước ngày 23/05/2018.

Cơ sở Lê Quý Đôn: https://www.surveygizmo.com/s3/4347538/Khao-sat-muc-do-hai-long-cua-phu-huynh-co-so-LQD

Cơ sở Phan Xích Long: https://www.surveygizmo.com/s3/4347537/Khao-sat-muc-do-hai-long-cua-phu-huynh-co-so-PXL

Cơ sở Garden Hills: https://www.surveygizmo.com/s3/4347536/Khao-sat-muc-do-hai-long-cua-phu-huynh-co-so-GH

Cơ sở Trần Cao Vân: https://www.surveygizmo.com/s3/4347534/Khao-sat-muc-do-hai-long-cua-phu-huynh-co-so-TCV

Cơ sở Sunrise: https://www.surveygizmo.com/s3/4347533/Khao-sat-muc-do-hai-long-cua-phu-huynh-co-so-SR

Cơ sở Hoàng Văn Thụ: https://www.surveygizmo.com/s3/4347532/Khao-sat-muc-do-hai-long-cua-phu-huynh-co-so-HVT 

Cơ sở Ba Tháng Hai: https://www.surveygizmo.com/s3/4347530/Khao-sat-muc-do-hai-long-cua-phu-huynh-co-so-BTH

Các phản hồi của Quý phụ huynh sẽ được bảo mật hoàn toàn, vì vậy, chúng tôi mong đợi những câu trả lời thẳng thắn nhất cũng như các đóng góp ý kiến cho những câu hỏi mở từ Quý phụ huynh.

Một lần nữa, tôi chân thành cám ơn sự hỗ trợ của Quý phụ huynh.

Trân trọng,

Marcel van Miert

Chủ tịch Điều hành VAS

Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc