Lời cảm ơn

Kính gửi Quý phụ huynh, học sinh, giáo viên và nhân viên VAS, Trong đợt quyên góp ủng hồ đồng bào miền Trung vừa qua, VAS đã thu được tổng số tiền là 420,160,500 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu một trăm sáu mươi nghìn năm trăm đồng).

Quay lại Ngày: 01/10/2016

VAS sẽ dùng toàn bộ số tiền này để hỗ trợ trang bị lại cơ sở vật chất và thiết bị dạy và học cho một số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua.

Học sinh và nhân viên, giáo viên VAS quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung 

Để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, Ban Điều hành VAS và các thầy cô tình nguyện viên sẽ đi khảo sát nhu cầu thực tế tại địa phương và trực tiếp mua sắm, vận chuyển các vật phẩm này trao đến cho từng điểm trường được hỗ trợ. Chương trình khảo sát và hỗ trợ sẽ diễn ra từ ngày 10/11 đến ngày 13/11/2016. 

Các thông tin chi tiết và hình ảnh về chương trình, VAS sẽ cập nhật trong những bản tin sắp tới. 

Một lần nữa, Nhà trường trân trọng cảm ơn Quý phụ huynh, học sinh, nhân viên và giáo viên của VAS đã chung tay thực hiện chương trình nhiều ý nghĩa này! 

Trân trọng, 

Ban Điều hành VAS