Một số biện pháp giúp học sinh rèn luyện kỹ năng thực hiện tốt phép tính cộng, trừ số thập phân

Đề tài “Một số biện pháp giúp học sinh rèn luyện kỹ năng thực hiện tốt phép tính cộng, trừ số thập phân”, giáo viên Nguyễn Thị Thu Hà, cơ sở Sunrise.

Quay lại Ngày: 11/10/2016

Toán học có vị trí rất quan trọng, phù hợp với cuộc sống thực tiễn. Đó cũng là công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp học sinh nhận thức thế giới xung quanh, để hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn. Thông qua việc giải toán, học sinh được củng cố nhiều khái niệm toán học như: các phép tính liên quan đến số tự nhiên, phân số, số thập phân, các đại lượng, các yếu tố hình học... và rèn luyện năng lực tư duy và ý thức vượt khó khăn, đức tính cẩn thận, làm việc có kế hoạch. Vì vậy các giáo viên thường tự tìm cho mình những biện pháp dạy toán tối ưu nhằm nâng cao chất lượng học toán cho học sinh.