Một số giải pháp rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 1 trong phân môn Tập đọc và Học vần

Đề tài “Một số giải pháp rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 1 trong phân môn Tập đọc và Học vần”, giáo viên Vũ Thị Nga, cơ sở Hoàng Văn Thụ.

Quay lại Ngày: 11/10/2016

Hằng ngày các em học sinh đều phải giao tiếp bằng lời nói trong nhiều tình huống khác nhau. Thực tế kỹ năng nói của các em lớp 1 còn kém, các em thường nói chưa đủ câu, chưa đủ ý và với vốn từ còn ít, nhiều em vẫn chưa thể diễn đạt trọn vẹn ý cần nói. Đề tài này đã đưa ra những giải pháp rèn luyện kỹ năng giúp các em nói một cách tự nhiên, đủ câu và đủ ý.