Sinh viên khoa Giáo dục Mầm non trường Đại học Sư phạm Tp.HCM kiến tập tại VAS

Đầu tháng tư vừa qua, Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc đã đón 95 sinh viên năm thứ 3 của Khoa Giáo dục Mầm non (Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM) đến kiến tập. Sau khi nghe giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống trường Mẫu giáo Dân lập Việt Úc, nhằm giúp các em hiểu và nắm được các hoạt động của trẻ ở trường mầm non,

Quay lại Ngày: 06/07/2013

tổ chuyên môn đã tổ chức cho các sinh viên kiến tập một số hoạt động chăm sóc giáo dục tại các lớp nhà trẻ và mẫu giáo tại cơ sở 3/2 của hệ thống Mầm non VAS.

Sau buổi kiến tập, BGH trường Việt Úc đã tổ chức cho các em nhận xét và đưa ra ý kiến, so sánh với lý thuyết học ở trường, từ đó hình thành cho các em những kinh nghiệm để ứng dụng vào thực tế. Trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các sinh viên khoa Giáo dục Mầm non đến kiến tập vào các ngày 11, 12 và 17/4/2013.

Một số hình ảnh của buổi kiến tập: