Thành tích học bổng

Lớp 10.RS.1I, Cơ sở Riverside

Học bổng USD 81.964 cho 2 năm từ Học viện Nghệ thuật Idyllwild Arts Academy, U.S.A

 

Lớp 12.B.3E, Cơ sở Ba Tháng Hai

Học bổng Monash University Melbourne: 10.000 AUD (tương đương 7.083 USD) cho năm thứ nhất

 

Lớp 12.B.5I, Cơ sở Ba Tháng Hai

Học bổng SP Jain School of Global Management: trị giá 90% học phí

 

Lớp 12.B.5I, Cơ sở Ba Tháng Hai

University of Dundee (#5 trường đại học ở Scotland) - £2000/năm

Lớp 12.B.5I, Cơ sở Ba Tháng Hai

Học bổng Baylor University: 100.000 USD/4 năm

Lớp 12.SL.2I, Cơ sở Sala

Học bổng Case Western Reserve University: 180.000 USD/ 4 năm

Lớp 12.SL.2I, Cơ sở Sala

Học bổng The University of Adelaide: 15.000 AUD/ 4 năm

Lớp 12.SL.2I, Cơ sở Sala

Học bổng Michigan State University: 152.000 USD/ 4 năm

Lớp 12.SL.2I, Cơ sở Sala 

Học bổng Clarkson University: 40.000 USD/ 4 năm

Lớp 12.SL.2I, Cơ sở Sala

Học bổng Northeastern University: 60.000 USD/ 4 năm

Lớp 12.SL.2I, Cơ sở Sala

Học bổng Đại học Queen's, Canada: 60.000 CAD/ 4 năm (tương đương gần 1,1 tỷ VND/ 4 năm)

Lớp 11.G4, Cơ sở Garden Hills

Edinburg University Scholarship: 25,000 USD/4 năm