Thành tích học bổng

Lớp 9, Cơ sở Hoàng Văn Thụ

22,374 USD tại trường Trung học CATS Academy Boston, Mỹ

18,765 USD tại trường Trung học The Village School, Mỹ

Lớp 8H2, Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Học bổng 30,000 USD từ George Steven Academy

Học bổng 20,000 USD từ Lee Academy

Học bổng 18,755 USD từ Brook Hill School

Học bổng 15,000 USD từ Daegoo International School

Học bổng 5,000 USD từ Grand Rapids Christian School

Lớp 10H1, Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt học bổng trị giá $22,890 (35% học phí) từ North Broward Preparatory School, Mỹ

 

Lớp 12B4, Cơ sở Ba Tháng Hai

Tổng giá trị học bổng khoảng 13.4 tỉ VND, bao gồm:

• Học bổng trường Case Western Reserve (#40 NU) trị giá khoảng 3,2 tỉ VND

• Học bổng Miami University (#91 NU) trị giá khoảng 1,5 tỉ VND

• Học bổng Augustana College trị giá 3,5 tỉ VND

• Học bổng University of Minnesota – Twin Cities (#70 NU) trị giá khoảng 1,5 tỉ VND

• Học bổng Lawrence University (#58 LAC) trị giá khoảng 3,7 tỉ VND

Lớp 12B4, Cơ sở Ba Tháng Hai

4,400 USD/4 năm từ Maastricht University (#10 Bảng xếp hạng đại học trẻ thế giới)

2,220 USD/4 năm từ Erasmus University Rotterdam (#69 Đại học hàng đầu thế giới).

 

Lớp 12B4, Cơ sở Ba Tháng Hai

37,200 GBP/4 năm tại University of Exeter (#24 UK)

10,000 GBP/4 năm tại Cass Business School – University of London (#52 Bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới)

 

Lớp 12B4, Cơ sở Ba Tháng Hai

University of Delaware (#91 NU): 72,000 USD/4 năm

University of Massachusetts – Amherst (#64 NU): 64,000 USD/4 năm

University of Illinois (#132 NU): 36,000 USD/4 năm

 

Lớp 12B4, Cơ sở Ba Tháng Hai

University of Loughborough (#42 UK): 26,000 GBP/4 năm

Queen Mary University of London (#12 UK): 10,000 GBP/4 năm

Được nhận vào trường University College London – top 10 trường đại học hàng đầu thế giới (theo QS Global World Ranking)

Lớp 12B5, Cơ sở Ba Tháng Hai

Học bổng cử nhân ngành Y Sinh trị giá 41,300 USD/ 4 năm cấp bởi University of Kansas (#130 NU)

Lớp 12B4, Cơ sở Ba Tháng Hai

Michigan State University (#84 NU) với 77,000 USD/4 năm

31,000 USD/4 năm tại Arizona State University (#117 NU)

 

Lớp 12B4, Cơ sở Ba Tháng Hai

Đạt học bổng trị giá 76,000 USD cho 4 năm tại Worcester Polytechnic Institute ((#64 NU)

Lớp 12B4, Cơ sở Ba Tháng Hai

37,200 GBP/4 năm tại University of Exeter (xếp hạng #24 tại Anh Quốc)

10,000 GBP/4 năm tại Cass Business School – University of London (#52 Bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới)