Thành tích học bổng

Lớp 12B5, Cơ sở Ba Tháng Hai

Đạt học bổng trị giá 11,400 GBP cho 4 năm tại Abertay University (xếp hạng #104 tại Anh Quốc)

Lớp 9, Cơ sở Hoàng Văn Thụ

37,725 USD tại trường trung học Winchendon, Mỹ

28,200 USD tại trường trung học Lexington Christian Academy, Mỹ

 

Lớp 9, Cơ sở Hoàng Văn Thụ

12,000 USD tại trường Wisconsin Lutheran High School, Mỹ

16,000 GBP tại trường Ackworth School, Anh Quốc

15,000 AUD tại trường Macquarie Grammar School tại Sydney, Úc

Lớp 12S2 – Cơ sở Sunrise
Được 10 trường Đại học tại Mỹ cấp học bổng với tổng trị giá 19,6 tỷ VND cho 4 năm học

Lớp 12B6 – Cơ sở Ba Tháng Hai
Học bổng từ 3 trường Đại học của Mỹ với tổng trị giá hơn 14 tỷ VND

Lớp 12H2 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ
Học bổng từ 4 trường Đại học tại Mỹ với tổng trị giá hơn 9 tỷ VND

Lớp 12S1 – Cơ sở Sunrise
Học bổng trị giá 47,040 USD/ 3 năm học tại trường ĐH Swinburne University of Technology, Úc

Lớp 12S1 – Cơ sở Sunrise
Học bổng trị giá 46,740 USD/ 3 năm học tại trường ĐH Swinburne University of Technology, Úc

Lớp 12H3 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ
Học bổng từ trường Đại học Việt Đức – 50% học phí cho năm đầu

Lớp 12H3 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ
Học bổng từ trường Đại học Việt Đức – 50% học phí cho năm đầu

Lớp 12B5 – Cơ sở Ba Tháng Hai
Hoc bổng 8,000 USD/näm tai Monash University, Úc

Lớp 12S1 – Cơ sở Sunrise
Hoc bổng trị giá 132,368 USD cho 4 năm học tại University of ST. Thomas, Mỹ