Thành tích học bổng

Lớp 12S1 – Cơ sở Sunrise
Học bổng tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM – 50% học phí cho 2 năm đầu

Lớp 12B5 – Cơ sở Ba Tháng Hai
Đạt học bổng từ 3 trường Đại học tại Mỹ với tổng trị giá hơn 7.5 tỷ VND

Lớp 12S1 – Cơ sở Sunrise
Học bổng trị giá 47,040 USD cho 3 năm học tại Swinburne University of Technology, Úc

Lớp 12B3 - Cơ sở Ba Tháng Hai
Học bổng 50% chương trình Cử nhân tại Đại học RMIT Việt Nam

Lớp 12H1 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt được học bổng 54,000 USD/3 năm tại Đại học Cesar Ritz Colleges Switzerland, Lucerne, Thụy Sĩ

Lớp 12H1 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt được học bổng 40,000 USD/ 4 năm tại Đại học Minnesota, Twin Cities, Minnesota, Hoa Kỳ Đạt được học bổng 88,000 USD/ 4 năm tại Đại học DePaul, Chicago, Hoa Kỳ Đạt được học bổng 88,000 USD/ 4 năm tại Đại học the Pacific, Stockton, California, Hoa Kỳ IELTS đạt 7.5/9.0 - SAT đạt 1330/1600 điểm

Lớp 12H2 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt được học bổng 20,000 USD/ 4 năm tại Đại học Quốc tế Florida, Miami, Florida, Hoa Kỳ

Lớp 12H2 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt được học bổng 120,000 USD/ 4 năm tại Đại học Arizona, Hoa Kỳ Đạt được học bổng 56,000 USD/ 4 năm tại Otis college of Art & Design, LA, CA, Hoa Kỳ - Đạt được học bổng 60,000 USD/ 4 năm tại Maryland Institute College of Art, Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ - IELTS đạt 8.0/9.0 - SAT đạt 1440/1600 điểm

Lớp 10H3 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt được học bổng 80,000 USD/ năm (2 năm cho chương trình A Level) tại trường The College of Richard Collyer, nằm trong top 6 tại Anh.

Lớp 12H1 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt được học bổng 54,000 USD/3 năm tại Đại học Cesar Ritz Colleges Switzerland, Lucerne, Thụy Sĩ

Lớp 12H2 - Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Đạt được học bổng 108,000 USD/ 4 năm tại Đại học Miami, Ohio, Hoa Kỳ - IELTS đạt 8.0/9.0

Lớp 12H3 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ 

Đạt được học bổng 144,000 USD/ 4 năm tại Đại học Depawn, Greencastle, Indiana, Hoa Kỳ - Đạt được học bổng 140,000 USD/ 4 năm tại trường Allegheny College, Meadville, Pennsylvania, Hoa Kỳ - Đạt được học bổng 132,000 USD/ 4 năm tại trường Gustavo's Adolphus College, St. Peter, Minnesota, Hoa Kỳ - Đạt được học bổng 40,000 USD/ 4 năm tại Đại học Buffalo, New York, Hoa Kỳ