Thành tích học bổng

Lớp 12H3 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ Học bổng University of Chicago ngành Computer Science, $294000/ 4 năm Đạt điểm cao nhất thế giới trong môn Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai ở Khối 10 năm 2017 Kỳ thi Chứng chỉ Trung học Đại cương Quốc tế (IGCSE) - TOEFL IBT đạt 119/120 điểm SAT đạt 1550/1600 điểm - Đạt 100/100 điểm chứng chỉ âm nhạc piano ABRSM The Associated Board of the Royal School of Music

Lớp 12H3 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ Học bổng Saint Louis University ngành Biochemistry (Pre-Med Track), $21000/năm - IELTS đạt 7.0/9.0

Lớp 12H3 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ Đạt được học bổng 132,000 USD/ 4 năm tại trường Allegheny College, Meadville, Pennsylvania, Hoa Kỳ

Lớp 12H3 – Cơ sở Hoàng Văn Thụ

Học bổng Otis College of Art and Design ngành Animation $14000/năm