TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT TEAMS

 

Phụ huynh vui lòng click vào loại thiết bị để tải tài liệu hướng dẫn học trực tuyến với.

Microsoft Teams (Trung Học): Android   IOS   Máy Tính PC

Microsoft Teams (Mầm Non - Tiểu Học):  Android  IOS  Máy Tính PC

Tài liệu hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản Microsoft Teams

Link xem video hướng dẫn