TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT TEAMS

 

Phụ huynh vui lòng click vào loại thiết bị để tải tài liệu hướng dẫn học trực tuyến với.

Microsoft Teams (Trung Học):Android -  IOS  -  Máy Tính PC

Microsoft Teams (Mầm Non - Tiểu Học): Android - IOS - Máy Tính PC

Tài liệu hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản Microsoft Teams

Link xem video hướng dẫn