Một ngày của học sinh Mầm non

Thời gian biểu của một ngày học, hoạt động thực tế của học sinh có thể khác nhau ở các khối lớp.
Phụ huynh sẽ được thông báo chương trình học của các em hàng tuần qua sổ báo bài.
7h00 - 7h15
Đón trẻ
7h15 - 8h00
Tập thể dục, ăn sáng
8h00 - 11h00
Hoạt động học tập, phát triển kỹ năng, sinh hoạt ngoài trời, học Tiếng Anh
11h00 - 14h00
Vệ sinh, ăn trưa, đọc truyện, ngủ trưa
14h00 - 15h00
Hoạt động ngoại khóa, lớp học tự quản
14h00 - 15h00
Vệ sinh, vận động nhẹ,
ăn xế
15h00 - 16h00
Học năng khiếu, học tiếng Anh, sinh hoạt chiều
16h00 - 17h00
Trả trẻ