main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon
  • Home
  • Tin tức
  • 18 dự án xuất sắc bước vào vòng chung kết VASers V...

18 dự án xuất sắc bước vào vòng chung kết VASers Vì Cộng đồng 2019

Tại vòng chung kết, các nhà hoạt động cộng đồng nhí sẽ trình bày ý tưởng và thuyết phục Ban giám khảo cấp quỹ để hiện thực hóa dự án của nhóm mình. Đánh giá các dự án dựa trên 5 tiêu chí chính gồm: tính sáng tạo, tính khả thi, ý nghĩa nhân văn, khả năng gây ảnh hưởng trong cộng đồng và chiến lược truyền thông sáng tạo, Ban Giám Khảo sẽ chọn ra 3 dự án để trao giải và cấp quỹ với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng.

Ban Tổ Chức xin chúc mừng 18 dự án bước vào vòng chung kết, chúc các nhà hoạt động cộng đồng nhỏ tuổi sẽ có phần trình bày thành công, gây được quỹ cho dự án.

Bài viết liên quan