main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon

Biểu phí Chương trình Hè VAS 2023

Học sinh tham gia khóa hè tối thiểu từ hai tuần trở lên (không kể tuần dã ngoại).

Xem chi tiết biểu phí                Chính sách tài chính

 

 Học phí khóa hè

Bậc học

Cấp lớp

Chương trình

Trại Hè VAS

Chương trình

Tiếng Anh Tăng cường

Học phí dã ngoại 1 tuần/2 tuần

(chọn 1 trong 3 địa điểm)

Học phí trọn khoá

(6 tuần)

Phí theo tuần

Học phí trọn khoá (6 tuần)

Phí theo tuần

SINGAPORE - MALAYSIA

(1 tuần)

MELBOURNE - SYDNEY - CANBERA

(2 tuần)

BOSTON - NEWYORK

(2 tuần)

 

 

 

MẦM NON

Nhà trẻ

26.993.000

4.949.000

         

Lớp Mầm

26.993.000

4.949.000

         

Lớp Chồi

26.993.000

4.949.000

         

Lớp Lá

27.477.000

5.037.000

         

 

 

 

 

TIỂU HỌC

Lớp 1

40.266.000

7.382.000

40.266.000

7.382.000

     

Lớp 2

40.266.000

7.382.000

40.266.000

7.382.000

     

Lớp 3

40.266.000

7.382.000

40.266.000

7.382.000

     

Lớp 4

40.266.000

7.382.000

40.266.000

7.382.000

     

Lớp 5

43.898.000

8.048.000

45.349.000

8.314.000

55.244.000 154.227.000 190.515.000

 

 

 

 

TRUNG HỌC

Lớp 6

45.490.000

8.340.000

48.072.000

8.813.000

55.244.000 154.227.000 190.515.000

Lớp 7

45.794.000

8.396.000

50.006.000

9.168.000

55.244.000 154.227.000 190.515.000

Lớp 8

46.768.000

8.574.000

50.142.000

9.193.000

55.244.000 154.227.000 190.515.000

Lớp 9

46.768.000

8.574.000

50.142.000

9.193.000

55.244.000 154.227.000 190.515.000

Lớp 10

48.227.000

8.842.000

52.369.000

9.601.000

55.244.000 154.227.000 190.515.000

(*) Chương trình dã ngoại nước ngoài (1 tuần hoặc 2 tuần) chỉ được tổ chức khi có đủ số lượng học sinh đăng ký tối thiểu.

 

 Tiền ăn

Bậc học

Đơn giá trọn khóa (6 tuần)

Phí theo tuần

MẦM NON

Nhà trẻ -> Lớp Lá

4.812.000

802.000

TIỂU HỌC

Lớp 1 -> Lớp 5

4.812.000

802.000

TRUNG HỌC

Lớp 6 -> Lớp 10

5.886.000

981.000

 

 Phí xe đưa rước

Loại

Tuyến 1

(0->2km)

Tuyến 2

(2.1->4km)

Tuyến 3

(4.1->6km)

Tuyến 4

(6.1->8km)

Tuyến 5

(8.1->10km)

Tuyến 6

(10.1->12km)

Tuyến 7

(12.1->14km)

Đơn giá trọn khóa

(6 tuần)

2.532.000

4.122.000

5.388.000

6.498.000

7.290.000

8.082.000

8.712.000

Phí theo tuần

422.000

687.000

898.000

1.083.000

1.215.000

1.347.000

1.452.000

 

 Đồng phục

Bậc học - Đồng phục

Mầm non 

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Áo thun

164.000

171.000

260.000

276.000

Quần/váy

164.000

171.000

260.000

276.000

Áo thể dục

155.000

160.000

179.000

196.000

Quần thể dục

165.000

165.000

187.000

187.000

Đồ bơi nam

144.000

144.000

156.000

156.000

Đồ bơi nữ

238.000

238.000

275.000

275.000

Ba lô

160.000

160.000

230.000

230.000

Nón

46.000

47.000

47.000

47.000

Áo khoác

330.000

330.000

330.000

330.000

 

Bài viết liên quan