main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon

Chia sẻ ý kiến của bạn

Đối với chúng tôi, những phản hồi và chia sẻ của Quý phụ huynh rất quan trọng. Mỗi năm, VAS thực hiện các đợt khảo sát dành cho Phụ huynh mới nhằm đánh giá mức độ hài lòng của Phụ huynh trong học kỳ đầu tiên các em học sinh học tập tại VAS. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn lắng nghe những chia sẻ của Quý phụ huynh và học sinh về chương trình đào tạo chính khóa, ngoại khóa, phát triển đội ngũ giáo viên, dịch vụ chăm sóc học sinh và cơ sở vật chất đáp ứng với mong đợi của Quý vị ở mức độ nào. Thông qua đó chúng tôi sẽ có những cải thiện và phát huy trong học kỳ 02 của năm học. Do đó, chúng tôi rất mong được Quý phụ huynh hỗ trợ thực hiện khảo sát này.

Quý phụ huynh vui lòng dành khoảng 10 đến 15 phút để trả lời các câu hỏi trong Bảng khảo sát theo link này http://sgiz.mobi/s3/Khao-sat-muc-do-hai-long-cua-Phu-huynh-moi và gửi lại cho chúng tôi trước ngày 24/10/2016.

Các phản hồi của Quý phụ huynh sẽ được bảo mật hoàn toàn, vì vậy, chúng tôi mong đợi những câu trả lời thẳng thắn nhất cũng như các đóng góp ý kiến cho những câu hỏi mở từ Quý phụ huynh.

Một lần nữa, tôi chân thành cám ơn sự hỗ trợ của Quý phụ huynh.

Trân trọng,

Marcel van Miert

Chủ tịch Điều hành VAS 

Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc

Bài viết liên quan