main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon
  • Home
  • Tin tức
  • Chúc mừng VAS 3 năm liền nhận danh hiệu “Doanh ngh...

Chúc mừng VAS 3 năm liền nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”

Phát triển bền vững là triết lý giáo dục VAS đã theo đuổi trong suốt 18 năm qua. Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, những VAS vẫn dành nhiều nguồn lực để đầu tư cho CSR với nhiều chương trình ý nghĩa nhằm lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với cộng đồng tới toàn thể học sinh và cán bộ nhân viên cũng như cộng đồng VAS.

Đây cũng là những hoạt động đã được VAS kiên trì giữ vững trong nhiều năm nhằm nuôi dưỡng một thế hệ công dân toàn cầu với hành trang vào đời không chỉ là kiến thức vững chắc, kỹ năng sống vững vàng, mà còn là tình yêu và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng” trong 3 năm liền là sự ghi nhận ý nghĩa cho những đóng góp tích cực của VAS đối với cộng đồng, và là động lực để VAS tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp góp sức xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững.

Bài viết liên quan