main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon
 • Home
 • Tin tức
 • Chương trình Ưu đãi tuyển sinh tháng 01/2022

Chương trình Ưu đãi tuyển sinh tháng 01/2022

1. Chương trình Học bổng ghi danh sớm:

Chương trình áp dụng cho học sinh mới khi đăng ký và đóng học phí năm học 2022 – 2023 sớm nhất trước ngày 31/01/2022

 • Ưu đãi tuyển sinh hấp dẫn 30,000,000 đồng/ suất khi đăng ký nhập học năm học 2022 – 202
 • Miễn phí kiểm tra đầu vào (điều khoản và điều kiện áp dụng).

2. Chương trình Ưu đãi Anh Chị Em Ruột:

Chương trình áp dụng cho Phụ huynh hiện tại của VAS đăng ký ghi danh mới cho con thứ hai trở lên (anh chị em ruột) nhập học năm học 2022 – 2023:

 • Tặng học bổng 10,000,000 đồng/ suất khi đăng ký ghi danh mới cho con thứ hai trở lên (anh chị em ruột).
 • Tặng 01 Bộ sách Cambridge (CAP Bilingual, CAP International, CIP); hoặc 01 bộ sách tiếng Việt + 01 bộ sách tiếng Anh (CEP) + 01 tài khoản đọc sách online; hoặc 01 Phiếu quà tặng thiết bị điện tử
 • Ưu đãi 3% học phí đóng một lần cho cả năm học 2022 – 2023
 • Miễn 100% Phí kiểm tra đầu vào

Chương trình được áp dụng cùng với chương trình ưu đãi học phí cho anh/chị/em ruột học cùng hệ thống theo chính sách tài chính của nhà trường như sau:

 • Giảm 5% học phí cho con thứ hai khi Phụ huynh có 2 con (anh chị em ruột) học trong cùng Hệ thống.
 • Giảm 10% học phí cho con thứ ba khi Phụ huynh có từ 3 con trở lên (anh chị em ruột) học trong cùng Hệ thống.
 • Giảm 15% Học phí và miễn Phí Nhập học cho con thứ tư trở đi khi Phụ huynh có từ 4 con trở lên (anh chị em ruột) học trong cùng Hệ thống.

3. Chương trình Ưu đãi Tái ghi danh:

Chương trình áp dụng cho học sinh đã rời VAS trong vòng 6 năm trở lại khi tái ghi danh và đăng ký nhập học năm học 2022 – 2023.

 • Tặng học bổng 10,000,000 đồng/ suất khi tái ghi danh và đăng ký nhập học năm học 2022 - 2023
 • Tặng 100% phí nhập học
 • Tặng 100% phí kiểm tra đầu vào

4. Chương trình liên kết ngân hàng ACB và VCB:

 • Chương trình trả góp kỳ hạn 9 tháng, 0% lãi suất khi đóng học phí trọn năm học 2022 – 2023 .
 • Chương trình áp dụng cho học sinh mới và học sinh hiện tại.

5. Chương trình Tri Ân:

Quà tặng dành cho Phụ huynh hiện hữu đang có con học tại VAS khi giới thiệu học sinh mới đăng ký nhập học năm học 2022 – 2023:

 • Tặng 01 phiếu quà tặng đồng phục gồm: 02 bộ đồng phục đi học VAS và 01 bộ đồng phục thể dục

* Lưu ý: Học sinh được giới thiệu sẽ được tham gia các chương trình ưu đãi dành cho học sinh mới: Chương trình Ưu đãi đóng phí sớm, Chương trình Học bổng tuyển sinh, Chương trình giảm 100% phí kiểm tra đầu vào

Bài viết liên quan