main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon
  • Home
  • Tin tức
  • Dự án 3Rs 2022 chính thức khởi động – VASers hành...

Dự án 3Rs 2022 chính thức khởi động – VASers hành động vì một môi trường phát triển bền vững

Được triển khai từ năm học 2019 – 2020, dự án 3Rs đã trở thành một trong những hoạt động vì môi trường tiêu biểu của VAS và luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo học sinh các cấp trên toàn hệ thống với nhiều ý tưởng sáng tạo và ý nghĩa đối với sự phát triển bền vững của môi trường.

Qua 1 năm gián đoạn vì dịch, năm nay, hoạt động 3Rs đã chính thức trở lại nhằm đồng hành cùng VASers tiếp tục hành động vì môi trường.

Bao gồm 3 giai đoạn REDUCE – REUSE – RECYCLE với các hoạt động thi đua ý nghĩa giữa các khối, lớp, dự án khuyến khích cộng đồng VAS thay đổi những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, từ đó chủ động giảm thiểu rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa và các rác thải gây hại cho môi trường; đồng thời thực hiện các giải pháp sáng tạo để tăng cường tái sử dụng và tái chế.

Tham gia dự án, VASers không chỉ giúp nâng cao nhận thức, kêu gọi cộng đồng hành động để bảo vệ môi trường mà còn đóng góp những giá trị tích cực và thực tiễn hướng đến sự phát triển bền vững, qua đó thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của một công dân toàn cầu đối với môi trường và trái đất.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH:

• GIAI ĐOẠN REDUCE (03/10/2022 – 11/11/2022): THỬ THÁCH GIẢM RÁC THẢI

• GIAI ĐOẠN RECYCLE (Spring Fair – Tháng 1/2023): CUỘC THI TÁI CHẾ

• GIAI ĐOẠN REUSE (06/03/2023 – 28/04/2023): THỬ THÁCH THU GOM SÁCH

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về thể lệ chương trình tại: https://www.vas.edu.vn/T-C-3Rs-Project-22-23

Bài viết liên quan