main logo
Messenger logo
phone calling icon
  • Home
  • Tin tức
  • Thông báo Kết quả Dự án môi trường 3Rs với thử thá...

Thông báo Kết quả Dự án môi trường 3Rs với thử thách “Giảm rác thải” - Giai đoạn “REDUCE”

Sau hơn 3 tháng khởi động Dự án môi trường 3Rs “Reduce - Reuse - Recycle”, Giai đoạn 1 “Reduce” cũng đã kết thúc với sự hưởng ứng và tham gia tích cực đến từ các VASers của 6 cơ sở trên toàn hệ thống VAS.  

Với Thử Thách “Giảm Rác Thải” – giai đoạn đầu tiên của dự án môi trường 3Rs, VAS khuyến khích học sinh thay đổi, điều chỉnh thói quen sinh hoạt và chủ động trang bị các vật dụng cần thiết như bình nước, ống hút tre, hộp thủy tinh, túi vải… khi đi học, đi chơi, mua sắm để thay thế hoàn toàn đồ nhựa dùng 1 lần. 

Để duy trì tinh thần tự giác và tạo lập thói quen cho học sinh, VAS cũng thường xuyên “tạo bất ngờ” cho các bạn bằng cách kiểm tra ngẫu nhiên một lớp học và đánh giá. Ngoài ra, nhà trường cùng các giáo viên VAS cũng thường xuyên khuyến khích các bạn giữ vệ sinh lớp học và uy tiên sử dụng những vật dụng có thể tái chế để ngày càng nâng cao nhận thức về lối sống xanh trong cộng đồng.

Đặc biệt, trong quá trình Dự án 3Rs được thực hiện, mỗi lớp học của các cơ sở đều sẽ cử ra một bạn đóng vai trò là “Green Ambassador” (tạm dịch “Đại sứ Xanh”) để thường xuyên nhắc nhở các bạn trong lớp thực hiện tốt nhiệm vụ giảm tải rác thải. 

Sau đây, VAS xin được chúc mừng các lớp thuộc các cơ sở sau đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảm tải rác thải trong lớp học ở giai đoạn “Reduce” - Dự án 3Rs:

  • Cơ sở Ba Tháng Hai: 1B9, 2B9, 3B3, 4B3, 5B5, 6B6, 7B7, 8B4, 9B8, 10B1
  • Cơ sở Sunrise: Tập thể 1S1 - 1S2 - 1S3 - 1S4, Tập thể 2S1 - 2S2 - 2S3, Tâp thể 3S1 - 3S2 - 3S3 - 3S4, Tập thể 4S1 - 4S2 - 4S3 - 4S4, Tập thể 5S1 - 5S2 - 5S3, 6S2, 7S2, 8S2, 9S3, 10S1, 11S2, 12S2
  • Cơ sở Sala: 1L1, 2L2, 3L2, 4L5, 5L2, 6L5, 7L4, 8L1, 9L4, 10L1, 11L2, 12L2
  • Cơ sở Hoàng Văn Thụ: 3H1, 4H2, 5H2, 7H4,  9H3, 10H3
  • Cơ sở Garden Hills: 1G7, 2G3, 3G6, 4G7, 5G2, 6G8, 7G1, 8G4, 9G1, 10G1, 11G3, 12G1
  • Cơ sở Riverside: 1R2, 2R2, 3R2, 4R2, Tập thể 5R1 - 5R2, 6R1, 6R3, 7R1, 9R1, 10R1

VAS tin rằng Dự án 3Rs “Reduce - Reuse - Recycle” có thể một phần giúp các bạn học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm với môi trường bằng cách khuyến khích, rèn luyện thói quen sử dụng các vật liệu, vật dụng có thể tái chế, thân thiện với môi trường và hạn chế sử dụng túi nilon cũng như vật dụng dùng một lần. Cùng VAS đón chờ giai đoạn 2 “Reuse” với chủ đề “Cuộc thi tái chế” trong năm 2024 này nhé! 

 

 

Bài viết liên quan