Tư vấn hướng nghiệp

Chương trình dành cho học sinh lớp 8-12, giúp học sinh khám phá bản thân, tìm hiểu về nghề nghiệp, từ đó có những bước chuẩn bị, kế hoạch học tập phù hợp để chọn đúng trường và đúng ngành, nghề tại các bậc học cao hơn.
Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp được cá nhân hóa cho mỗi học sinh thông qua các hoạt động mang tính định kỳ và liên tục, bao gồm:
  • Khảo sát về tính cách nghề nghiệp, thiên hướng ngành nghề
  • Tư vấn trực tiếp với chuyên gia tư vấn
  • Báo cáo tư vấn hướng nghiệp cho từng học sinh
  • Lập kế hoạch học tập phù hợp với định hướng nghề nghiệp
  • Tham gia các hội thảo, triển lãm giáo dục, tọa đàm về du học; tìm hiểu sâu về các trường đại học, cao đẳng phù hợp với định hướng nghề nghiệp
  • Chọn trường và hoàn thiện hồ sơ nhập học