Học phí Chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge Năm học 2023 - 2024

Học phí Chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge Năm học 2023 – 2024 (cơ sở Ba Tháng Hai, Hoàng Văn Thụ, Garden Hills, Sunrise)

Xem chi tiết biểu phí                Chính sách tài chính

 

Bậc học Cấp lớp Chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge
Đóng 1 lần/năm Đóng 2 lần/năm Đóng 4 lần/năm
TIỂU HỌC Lớp 1

240.640.000

120.320.000

60.160.000

Lớp 2

251.796.000

125.898.000

62.949.000

Lớp 3

262.936.000

131.468.000

65.734.000

Lớp 4

279.664.000

139.832.000

69.916.000

Lớp 5

296.412.000

148.206.000

74.103.000

 
Bậc học Cấp lớp Chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge
Đóng 1 lần/năm Đóng 2 lần/năm Đóng 4 lần/năm
TRUNG HỌC Lớp 6

313.972.000

156.986.000

78.493.000

Lớp 7

330.720.000

165.360.000

82.680.000

Lớp 8

353.016.000

176.508.000

88.254.000

Lớp 9

405.468.000

202.734.000

101.367.000

Lớp 10

433.512.000

216.756.000

108.378.000

Lớp 11

520.868.000

260.434.000

130.217.000

Lớp 12

547.376.000

268.282.000/đóng lần 1

279.094.000/đóng lần 2

134.141.000

10.812.000

(Khóa học ôn thi)

(*) Học phí lớp 12 đã bao gồm Khoá học ôn thi Tốt nghiệp THPT - Chương trình MOET.

Phí đăng ký và Phí nhập học

Bậc học Tiểu học Trung học
Phí nhập học 12.000.000 12.000.000
Phí đăng ký 3.000.000 3.000.000

Xem chi tiết biểu phí cơ sở Sala                Xem chi tiết biểu phí cơ sở Riverside

Tiền ăn

Bậc học Đóng 1 lần/năm Đóng lần 1 Đóng lần 2 Đóng lần 3 Đóng lần 4 Phí theo tuần

Tiểu học (L1-L5)

29.353.000

6.576.000

8.501.000

6.737.000

7.539.000

802.000

Trung học (L6-L12)

35.904.000

8.044.000

10.399.000

8.240.000

9.221.000

981.000

Phí xe đưa rước

Loại

Đóng 1 lần/năm Đóng lần 1 Đóng lần 2 Đóng lần 3 Đóng lần 4 Phí theo tuần

Tuyến 1 (0->2km)

16.458.000

3.798.000 4.642.000 3.798.000 4.220.000 422.000

Tuyến 2 (2.1-> 4km)

26.793.000 6.183.000 7.557.000 6.183.000 6.870.000 687.000

Tuyến 3 (4.1-> 6km)

35.022.000 8.082.000 9.878.000 8.082.000 8.980.000 898.000

Tuyến 4 (6.1-> 8km)

42.237.000 9.747.000 11.913.000 9.747.000 10.830.000 1.083.000

Tuyến 5 (8.1-> 10km)

47.385.000 10.935.000 13.365.000 10.935.000 12.150.000 1.215.000

Tuyến 6 (10.1-> 12km)

52.533.000 12.123.000 14.817.000 12.123.000

13.470.000

1.347.000

Tuyến 7 (12.1-> 14km)

56.628.000 13.068.000 15.972.000 13.068.000 14.520.000 1.452.000

Đồng phục

Tiểu học

Áo thun Quần/Váy Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón Áo khoác
171.000 171.000 160.000 165.000 144.000 238.000 160.000 47.000 330.000

THCS

Áo thun Quần/Váy Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón Áo khoác
260.000 260.000 179.000 187.000 156.000 275.000 230.000 47.000 330.000

THPT

Áo thun Quần/Váy Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón Áo khoác
276.000 276.000 196.000 187.000 156.000 275.000 230.000 47.000 330.000

Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các khoản tạm thu khác

Bậc học Cấp lớp Sách giáo khoa, học cụ và chi phí khác

 Lệ phí các kỳ thi chuẩn quốc tế

Tập cỡ nhỏ Tập cỡ lớn
Chương trình tích hợp quốc tế
toàn phần Cambridge

TIỂU HỌC

Lớp 1

5.000.000

 

7.000 13.000

Lớp 2

5.000.000

 

7.000 13.000

Lớp 3

5.000.000

 

7.000 13.000

Lớp 4

5.000.000

 

7.000 13.000

Lớp 5

5.000.000

2.493.000

7.000 13.000

 

Bậc học Cấp lớp Sách giáo khoa, học cụ và chi phí khác

 Lệ phí các kỳ thi chuẩn quốc tế

Tập cỡ nhỏ Tập cỡ lớn
Chương trình tích hợp quốc tế
toàn phần Cambridge

TRUNG HỌC

Lớp 6

5.000.000

 

  13.000

Lớp 7

5.000.000

 

  13.000

Lớp 8

5.000.000

5.116.000

  13.000

Lớp 9

8.000.000

 

  13.000

Lớp 10

8.000.000

24.325.000

  13.000

Lớp 11

8.000.000

24.096.000

  13.000

Lớp 12

8.000.000

30.754.000

  13.000