Học phí chính khóa tại các cơ sở trường Mầm non quốc tế Việt Úc năm học 2023 - 2024

Vector

Phí đào tạo

Cấp lớp Chương trình Giáo dục Quốc gia & Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge
Đóng 1 lần/năm Đóng 2 lần/năm Đóng 4 lần/năm
Lớp Lá 185.328.000 92.664.000 46.332.000

 

Cấp lớp Chương trình Tiếng Anh Cambridge nâng cao
Đóng 1 lần/năm Đóng 2 lần/năm Đóng 4 lần/năm
Nhà Trẻ 175.284.000 87.642.000 43.821.000
Lớp Mầm

175.284.000

87.642.000 43.821.000
Lớp Chồi 175.284.000 87.642.000 43.821.000
 
Cấp lớp Chương trình Tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn
Đóng 1 lần/năm Đóng 2 lần/năm Đóng 4 lần/năm
Nhà Trẻ 122.700.000 61.350.000 30.675.000
Lớp Mầm 122.700.000 61.350.000 30.675.000
Lớp Chồi 122.700.000 61.350.000 30.675.000
Lớp Lá 126.024.000 63.012.000 31.506.000

(*) Chương trình tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn được triển khai tại cơ sở Sunrise, Riverside, Ba Tháng Hai và Garden Hills

Phí đăng ký, nhập học

Phí nhập học 6.000.000
Phí đăng ký 1.000.000

Phí xe đưa rước, ăn uống

Tiền ăn

Đóng 1 lần/năm Đóng lần 1 Đóng lần 2 Đóng lần 3 Đóng lần 4 Phí theo tuần
29.353.000 6.576.000 8.501.000 6.737.000 7.539.000 802.000

 

Phí xe đưa rước

Loại Đóng 1 lần/năm Đóng lần 1 Đóng lần 2 Đóng lần 3 Đóng lần 4 Phí theo tuần
Tuyến 1 (0->2km) 16.458.000 3.798.000 4.642.000 3.798.000 4.220.000 422.000
Tuyến 2 (2.1-> 4km) 26.793.000 6.183.000 7.557.000 6.183.000 6.870.000 687.000
Tuyến 3 (4.1-> 6km) 35.022.000 8.082.000 9.878.000 8.082.000 8.980.000 898.000
Tuyến 4 (6.1-> 8km) 42.237.000 9.747.000 11.913.000 9.747.000 10.830.000 1.083.000
Tuyến 5 (8.1-> 10km) 47.385.000 10.935.000 13.365.000 10.935.000 12.150.000 1.215.000
Tuyến 6 (10.1-> 12km) 52.533.000 12.123.000 14.817.000 12.123.000 13.470.000 1.347.000
Tuyến 7 (12.1-> 14km) 56.628.000 13.068.000 15.972.000 13.068.000 14.520.000 1.452.000

Đồng phục

Áo thun Quần/Váy Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón Áo khoác
164.000 164.000 155.000 165.000 144.000 238.000 160.000 46.000 330.000

Phí dụng cụ học tập

Cấp lớp Sách giáo khoa, học cụ và chi phí khác Tập cỡ lớn
Nhà Trẻ 1.000.000 13.000
Lớp Mầm, Chồi, Lá 1.500.000 13.000

Chương trình đào tạo

VAS cung cấp 4 lộ trình học tập chuẩn quốc tế Cambridge đáp ứng mọi nhu cầu học tập và khả năng tài chính với bằng cấp, chứng chỉ được công nhận toàn cầu.

LỘ TRÌNH 1

Chương trình
tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn
(CEP Standard)

image news 3
image news 1

LỘ TRÌNH 2

Chương trình
tiếng Anh Cambridge nâng cao
(CEP Advanced)

LỘ TRÌNH 3

Chương trình
song ngữ Cambridge
(CAP)

image news 2
image news 4

LỘ TRÌNH 4

Chương trình
quốc tế toàn phần Cambridge
(CAPI)

Cơ sở vật chất tại VAS

image news 1
bg2 image news 2
image news 3
image news 4
bg2 image news 5
image news 6
oval
oval