Học phí THPT Năm học 2023 - 2024

Học phí chính khóa tại các cơ sở trường Trung học phổ thông quốc tế Việt Úc (ngoại trừ Riverside, Sala)

Xem chi tiết biểu phí                Chính sách tài chính

 

Chương trình Giáo dục quốc gia & Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge
Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần / năm Đóng 2 lần / năm Đóng 4 lần / năm

Lớp 10

 12.000.000

 3.000.000

359.240.000 179.620.000 89.810.000

Lớp 11

 12.000.000

 3.000.000

477.692.000 238.846.000 119.423.000

Lớp 12

 12.000.000

 3.000.000

498.604.000

243.896.000/đóng lần 1

254.708.000/đóng lần 2

121.948.000

10.812.000

Khóa học ôn thi

(*) Học phí lớp 12 đã bao gồm Khoá học ôn thi Tốt nghiệp THPT - Chương trình MOET.

 

Chương trình Tiếng Anh Cambridge nâng cao
Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần / năm Đóng 2 lần / năm Đóng 4 lần / năm

Lớp 10

 12.000.000

 3.000.000

325.576.000 162.788.000 81.394.000

Lớp 11

 12.000.000

 3.000.000

334.740.000 167.370.000 83.685.000

Lớp 12

 12.000.000

 3.000.000

367.476.000

178.332.000/đóng lần 1

189.144.000/đóng lần 2

89.166.000

10.812.000

(Khóa học ôn thi)

(*) Học phí lớp 12 đã bao gồm Khoá học ôn thi Tốt nghiệp THPT - Chương trình MOET.

 

Chương trình Tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn
Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần / năm Đóng 2 lần / năm Đóng 4 lần / năm

Lớp 10

 12.000.000

 3.000.000

260.460.000 130.230.000 65.115.000

Lớp 11

 12.000.000

 3.000.000

267.792.000 133.896.000 66.948.000

Lớp 12

 12.000.000

 3.000.000

296.144.000

142.666.000/đóng lần 1

153.478.000/đóng lần 2

 

71.333.000

10.812.000

(Khóa học ôn thi)

(*) Học phí lớp 12 đã bao gồm Khóa học ôn thi Tốt nghiệp THPT - Chương trình MOET

(*) Chương trình tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn được triển khai tại cơ sở Sunrise, Riverside, Ba Tháng Hai và Garden Hills

Xem chi tiết biểu phí cơ sở Sala                Xem chi tiết biểu phí cơ sở Riverside

Tiền ăn

Đóng 1 lần / năm Đóng lần  1 Đóng lần 2 Đóng lần 3  Đóng lần 4 Phí theo tuần

35.904.000

8.044.000 10.399.000 8.240.000 9.221.000 981.000

Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các khoản tạm thu khác

Cấp lớp

Sách giáo khoa,

học cụ và chi phí khác

Lệ phí các kỳ thi chuẩn quốc tế Tập cỡ lớn

Chương trình Phổ thông Cambridge

Chương trình Tiếng Anh Cambridge nâng cao

Chương trình Tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn

Lớp 10

8.000.000

20.850.000

 

 

13.000

Lớp 11

8.000.000

24.096.000

5.225.000

5.225.000

13.000

Lớp 12

8.000.000

24.928.000

5.225.000

5.225.000

13.000

Đồng phục

Áo thun Quần/Váy Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón Áo khoác
276.000 276.000 196.000 187.000 156.000 275.000 230.000 47.000 330.000

Phí xe đưa rước

 

Loại

Đóng 1 lần / năm

Đóng lần 1

Đóng lần 2

Đóng lần 3

Đóng lần 4

Phí theo tuần

Tuyến 1 (0->2km)

16.458.000

3.798.000

4.642.000

3.798.000

4.220.000

422.000

Tuyến 2 (2.1-> 4km)

26.793.000

6.183.000

7.557.000

6.183.000

6.870.000

687.000

Tuyến 3 (4.1-> 6km)

35.022.000

8.082.000

9.878.000

8.082.000

8.980.000

898.000

Tuyến 4 (6.1-> 8km)

42.237.000

9.747.000

11.913.000

9.747.000

10.830.000

1.083.000

Tuyến 5 (8.1-> 10km)

47.385.000

10.935.000

13.365.000

10.935.000

12.150.000

1.215.000

Tuyến 6 (10.1-> 12km)

52.533.000

12.123.000

14.817.000

12.123.000

13.470.000

1.347.000

Tuyến 7 (12.1-> 14km)

56.628.000

13.068.000

15.972.000

13.068.000

14.520.000

1.452.000