Học phí Tiểu học Năm học 2023 - 2024

Học phí chính khóa tại các cơ sở trường Tiểu học quốc tế Việt Úc (ngoại trừ Riverside, Sala)

Xem chi tiết biểu phí                Chính sách tài chính

 

Chương trình Giáo dục quốc gia & Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge
Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần / năm Đóng 2 lần / năm Đóng 4 lần / năm

Lớp 1

12.000.000

3.000.000

200.536.000

100.268.000

50.134.000

Lớp 2

12.000.000

3.000.000

209.828.000

104.914.000

52.457.000

Lớp 3

12.000.000

3.000.000

219.116.000

109.558.000 54.779.000

Lớp 4

12.000.000

3.000.000

233.052.000

116.526.000 58.263.000

Lớp 5

12.000.000

3.000.000

247.008.000

123.504.000 61.752.000

 

Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge nâng cao
Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần / năm Đóng 2 lần / năm Đóng 4 lần / năm

Lớp 1

         

Lớp 2

12.000.000

3.000.000

190.148.000

95.074.000 47.537.000

Lớp 3

12.000.000

3.000.000

198.568.000 99.284.000 49.642.000

Lớp 4

12.000.000

3.000.000

211.212.000 105.606.000 52.803.000

Lớp 5

12.000.000

3.000.000

223.848.000 111.924.000 55.962.000

 

Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge tiêu chuẩn
Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần / năm Đóng 2 lần / năm Đóng 4 lần / năm

Lớp 1

12.000.000 3.000.000 136.364.000 68.182.000 34.091.000

Lớp 2

12.000.000

3.000.000

142.612.000 71.306.000 35.653.000

Lớp 3

12.000.000

3.000.000

148.928.000 74.464.000 37.232.000

Lớp 4

12.000.000

3.000.000

158.408.000 79.204.000 39.602.000

Lớp 5

12.000.000

3.000.000

167.888.000 83.944.000 41.972.000

(*) Chương trình tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn được triển khai tại cơ sở Sunrise, Ba Tháng Hai và Garden Hills

Xem chi tiết biểu phí cơ sở Sala                Xem chi tiết biểu phí cơ sở Riverside

Tiền ăn

Đóng 1 lần/năm

Đóng lần 1

Đóng lần 2

Đóng lần 3

Đóng lần 4

Phí theo tuần

29.353.000

6.576.000 8.501.000 6.737.000 7.539.000 802.000

Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các khoản tạm thu khác

Cấp lớp

Sách giáo khoa,

học cụ và chi phí khác

Lệ phí các kỳ thi chuẩn quốc tế Tập cỡ nhỏ Tập cỡ lớn

Chương trình phổ thông Cambridge

Chương trình  Tiếng Anh Cambridge nâng cao

Chương trình  Tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn

Lớp 1

5.000.000

     

7.000

13.000

Lớp 2

5.000.000

  756.000 756.000

7.000

13.000

Lớp 3

5.000.000

 

 

 

7.000

13.000

Lớp 4

5.000.000

 

837.000

837.000

7.000

13.000

Lớp 5

5.000.000

2.493.000

918.00

918.000

7.000

13.000

Đồng phục

Áo thun Quần/Váy Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón Áo khoác
171.000 171.000 160.000 165.000 144.000 238.000 160.000 47.000 330.000

Phí xe đưa rước

Loại

Đóng 1 lần / năm

Đóng lần 1

Đóng lần 2

Đóng lần 3

Đóng lần 4

Phí theo tuần

Tuyến 1 (0->2km)

16.458.000

3.798.000

4.642.000

3.798.000

4.220.000

422.000

Tuyến 2 (2.1-> 4km)

26.793.000

6.183.000

7.557.000

6.183.000

6.870.000

687.000

Tuyến 3 (4.1-> 6km)

35.022.000

8.082.000

9.878.000

8.082.000

8.980.000

898.000

Tuyến 4 (6.1-> 8km)

42.237.000

9.747.000

11.913.000

9.747.000

10.830.000

1.083.000

Tuyến 5 (8.1-> 10km)

47.385.000

10.935.000

13.365.000

10.935.000

12.150.000

1.215.000

Tuyến 6 (10.1-> 12km)

52.533.000

12.123.000

14.817.000

12.123.000

13.470.000

1.347.000

Tuyến 7 (12.1-> 14km)

56.628.000

13.068.000

15.972.000

13.068.000

14.520.000

1.452.000