Học phí THCS Năm học 2023 - 2024

Học phí chính khóa tại các cơ sở trường Trung học quốc tế Việt Úc (ngoại trừ Riverside, Sala)

Xem chi tiết biểu phí                Chính sách tài chính

 

Chương trình Giáo dục quốc gia & Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge
Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần / năm Đóng 2 lần / năm Đóng 4 lần / năm

Lớp 6

 12.000.000

 3.000.000

261.644.000

130.822.000

65.411.000

Lớp 7

 12.000.000

 3.000.000

275.604.000 137.802.000 68.901.000

Lớp 8

 12.000.000

 3.000.000

294.184.000 147.092.000 73.546.000

Lớp 9

 12.000.000

 3.000.000

335.996.000 167.998.000 83.999.000

 

Chương trình Tiếng Anh Cambridge nâng cao
Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần / năm Đóng 2 lần / năm Đóng 4 lần / năm

Lớp 6

 12.000.000

 3.000.000

237.160.000 118.580.000 59.290.000

Lớp 7

 12.000.000

 3.000.000

249.788.000

124.894.000 62.447.000

Lớp 8

 12.000.000

 3.000.000

266.636.000  133.318.000 66.659.000

Lớp 9

 12.000.000

 3.000.000

304.516.000 152.258.000 76.129.000

 

Chương trình Tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn
Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần / năm Đóng 2 lần / năm Đóng 4 lần / năm

Lớp 6

 12.000.000

 3.000.000

189.728.000 94.864.000 47.432.000

Lớp 7

 12.000.000

 3.000.000

199.828.000 99.914.000 49.957.000

Lớp 8

 12.000.000

 3.000.000

213.308.000 106.654.000  53.327.000

Lớp 9

 12.000.000

 3.000.000

243.612.000 121.806.000 60.903.000

(*) Chương trình tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn được triển khai tại cơ sở Sunrise, Riverside, Ba Tháng Hai và Garden Hills

Xem chi tiết biểu phí cơ sở Sala                Xem chi tiết biểu phí cơ sở Riverside

Tiền ăn

Đóng 1 lần / năm Đóng lần  1 Đóng lần 2 Đóng lần 3  Đóng lần 4 Phí theo tuần

35.904.000

8.044.000 10.399.000 8.240.000 9.221.000 981.000

Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các khoản tạm thu khác

Cấp lớp

Sách giáo khoa,

học cụ và chi phí khác

Lệ phí các kỳ thi chuẩn quốc tế Tập cỡ lớn

Chương trình Phổ thông Cambridge

Chương trình Tiếng Anh Cambridge nâng cao

Chương trình Tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn

Lớp 6

5.000.000

 

 

 

13.000

Lớp 7

5.000.000

 

999.000

999.000

13.000

Lớp 8

5.000.000

3.837.000

1.080.000

1.080.000

13.000

Lớp 9

8.000.000

 

 

 

13.000

Đồng phục

Áo thun Quần/Váy Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón Áo khoác
260.000 260.000 179.000 187.000 156.000 275.000 230.000 47.000 330.000

Phí xe đưa rước

 

Loại

Đóng 1 lần / năm

Đóng lần 1

Đóng lần 2

Đóng lần 3

Đóng lần 4

Phí theo tuần

Tuyến 1 (0->2km)

16.458.000

3.798.000

4.642.000

3.798.000

4.220.000

422.000

Tuyến 2 (2.1-> 4km)

26.793.000

6.183.000

7.557.000

6.183.000

6.870.000

687.000

Tuyến 3 (4.1-> 6km)

35.022.000

8.082.000

9.878.000

8.082.000

8.980.000

898.000

Tuyến 4 (6.1-> 8km)

42.237.000

9.747.000

11.913.000

9.747.000

10.830.000

1.083.000

Tuyến 5 (8.1-> 10km)

47.385.000

10.935.000

13.365.000

10.935.000

12.150.000

1.215.000

Tuyến 6 (10.1-> 12km)

52.533.000

12.123.000

14.817.000

12.123.000

13.470.000

1.347.000

Tuyến 7 (12.1-> 14km)

56.628.000

13.068.000

15.972.000

13.068.000

14.520.000

1.452.000