Tuyển dụng tại VAS

Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS) mang đến một môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. Đội ngũ lãnh đạo VAS luôn cổ vũ sự đoàn kết để thực hiện sứ mệnh giáo dục của nhà trường. Chúng tôi chào đón các giáo viên và nhân viên có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình gia nhập vào đội ngũ VAS.

Vị trí tuyển dụng

Nếu bạn chưa tìm thấy vị trí phù hợp, vui lòng đăng ký thông tin.
Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi có vị trí tuyển dụng phù hợp.

Đăng ký

Làm việc tại VAS

Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc chào đón tất cả Giáo viên và Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình cùng tham gia và chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh giáo dục của chúng tôi.

Chế độ đãi ngộ