main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon
 • Home
 • Chương trình mầm non

Mầm non

Trẻ Mầm non tại VAS vui học theo Chương trình Văn hóa Quốc Gia kết hợp với Chương trình tiếng Anh được giảng dạy theo Mô hình Học tập Đa hoạt động (Multi-Faceted Approach to Learning for Kindergarten). VAS tự hào mang đến cho học sinh Mầm non chương trình ngữ âm tiếng Anh “Letters and Sounds”, được phát triển có hệ thống và phê duyệt bởi Bộ Giáo dục và Kĩ năng, Vương quốc Anh. Trẻ còn được tiếp xúc với môn ICT để bước đầu hình thành nên tư duy công nghệ.

Mầm non

Chương trình giáo dục Mầm non

Chương trình Văn hóa Quốc gia Mầm non

Mô hình học tập Đa hoạt động là sự kết hợp giữa Chương trình Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT với những cách tiếp cận giáo dục hiện đại, tập trung vào:

 • Nhận thức cá nhân: trẻ hiểu được bản thân trong mối quan hệ với gia đình, nhà trường và cộng đồng rộng lớn hơn.
 • Tinh thần cộng đồng: giúp trẻ biết chủ động, biết hợp tác và học tập lẫn nhau.
 • Phát triển toàn diện và hài hòa: từ thể chất, tri thức đến tình cảm, xã hội và óc thẩm mỹ, hình thành nền tảng để trẻ tự tin bước vào bậc Tiểu học.
Chương trình tiếng Anh Mầm non

Chương trình tiếng Anh Mầm non dựa trên khung Chương trình Phát triển Nền tảng tiền Tiểu học (Early Years Foundation Stage) của Vương Quốc Anh giúp trẻ chuyển tiếp hiệu quả khi gia nhập Chương trình Giáo dục Cambridge ở bậc Tiểu học. 

Các hoạt động vui chơi được thiết kế và giảng dạy bằng tiếng Anh bởi giáo viên bản xứ, thuộc các lĩnh vực:

 • Phát triển nhận thức tình cảm và xã hội
 • Phát triển thể chất
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng học thuật sơ đẳng
 • Hiểu biết về thế giới
 • Tìm hiểu về Nghệ thuật và Thiết kế
Làm quen với Công nghệ cho trẻ Mầm non

Ngay từ bậc mầm non trẻ được tiếp cận môn ICT - Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, được thiết kế và giảng dạy theo khung chuẩn phổ thông của Anh. Trẻ làm quen với:

 • Cách sử dụng phần mềm căn bản của máy tính
 • Hình thành kỹ năng sử dụng bàn phím thành thạo để phục vụ cho việc học tập dài lâu
 • Nhận diện các con số, hình dạng, chữ cái, tập vẽ tranh vừa giúp phát triển khả năng ngôn ngữ; vừa hình thành, phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, khả năng tư duy.

Một ngày của học sinh Mầm non

Chăm sóc học sinh

Thông tin tuyển sinh