main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon

CHUNG NGUYỄN HUỲNH KHANG

Lớp 8.S3A – Cơ sở Sunrise
  • 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc vòng thế giới cuộc thi World Scholar's Cup Tại Kuala Lumpur (T6/2018)
  • 2 huy chương vàng vòng chung kết cuộc thi World Scholar's Cup Tại Đại học Yale, Mỹ (T11/2018)
  • 11 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, Hạng 20 overall cá nhân, Hạng 1 trả lời câu hỏi đồng đội, Hạng 7 hùng biện đồng đội, Hạng 4 đồng đội Quốc gia trong vòng loại cuộc thi World Scholar's Cup Tại TP HCM (T5/2019)
  • Điểm Trung bình MOET: 9,7 -> Học sinh Giỏi Nhất khối 8
  • Điểm Trung bình cả năm Cambrige: 95,16 điểm
  • Điểm TOEFL Junior Vòng 2: 880/900

Bài viết liên quan