main logo
Messenger logo
phone calling icon

NGUYỄN BẢO HÂN

5.H.2A, cơ sở Hoàng Văn Thụ

  • Giải Nhì cấp Thành Phố - Cuộc thi Olympic Quốc tế ASMO - môn Khoa học
  • Giải Nhì cấp Thành Phố - Cuộc thi Olympic Quốc tế ASMO - môn Tiếng Anh

Bài viết liên quan