main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon

HUỲNH NGỌC KHÁNH LINH

Lớp 6.G4 – Cơ sở Garden Hills

  • Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Tháng 4, TP. HCM
  • Huy chương Đồng cuộc thi Olympic Toán Quốc Tế Singapore & Châu Á – SASMO 2019

Bài viết liên quan