main logo
Messenger logo
phone calling icon

LÊ CÔNG KHÁNH NAM

Lớp 2.B10A – Cơ sở Ba tháng Hai
  • Giải Nhì Toán Quốc tế Singapore (SASMO)
  • Giải nhì Toán Quốc tế Hoa Kỳ (AMO)
  • Giải ba đồng đội cờ vua
  • Giải Thể thao cấp Thành phố
  • Giải Nhì đơn cờ vua
  • Giải Thể thao cấp Quận 10
  • Điểm trung bình cả năm MOET: 10/10
  • Điểm trung bình chương trình Cambridge: 91.3/100

Bài viết liên quan