main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon

LÊ ĐÌNH TUẤN

Lớp 3.B3A – Cơ sở Ba tháng Hai
  • Giải ba cuộc thi Toán Titan (TMO)
  • Giải nhì cuộc thi Toán Quốc tế Singapore (SASMO)
  • Giải nhì Hội thi Đàn Piano Kĩ thuật số và nhạc cụ dân tộc quận 10

Bài viết liên quan