main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon

NGUYỄN KHỞI MINH

4.H.6A, cơ sở Hoàng Văn Thụ

  • Giải Nhì cấp Thành Phố - Cuộc thi Giải toán Tiếng Việt trên Internet
  • Giải Khuyến khích cấp Thành Phố - Cuộc thi Olympic tiếng Anh IOE
  • Giải Ba cấp Quốc Gia - Cuộc thi Toán Quốc tế AMO - môn Toán
  • Giải Khuyến khích cấp Quốc Gia - Cuộc thi Olympic Quốc tế ASMO - môn Toán
  • Giải Nhì Quốc Tế - Cuộc thi Quốc tế IMAS - môn Toán

Bài viết liên quan