main logo
Messenger logo
phone calling icon

TRẦN VŨ KHÁNH TRÂN

Lớp 8.S3A – Cơ sở Sunrise
  • T6/2018: 03 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 01 cup, hạng 17 môn viết cá nhân World's schorlar Cup Thế giới tại Kuala Lumpur
  • T11/2018: 03 huy chương vàng World Scholar's Cup Thế giới tại Đại học Yale, Mỹ
  • ĐIỂM TB MOET: 9,4 - ĐIỂM TB CAMB: 93.44 - 14 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 cup cá nhân, 3 cup đồng đội, Hạng 3 viết cá nhân, hạng 3 overall cá nhân, hạng 1 Ngữ Văn, Hạng 1 trả lời đồng đội, hạng 7 debate đồng đội, Hạng 1 toàn trường Việt Úc, hạng 4 đồng đội cấp Quốc gia trong vòng loại cuộc thi World's Schorlar Cup Cấp quốc gia tại TP HCM
  • Giải nhì học sinh giỏi Tiếng Anh cấp Thành phố (Olympic 30/4) - Điểm TOEFL Junior Vòng 2: 900/900

Bài viết liên quan