main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon
image
title background

Dành cho học sinh lớp 5 trở lên

TRẢI NGHIỆM XỨ SỞ SƯƠNG MÙ VỚI NỀN GIÁO DỤC LÂU ĐỜI
VÀ PHÁT TRIỂN BẬC NHẤT THẾ GIỚI

Thời gian: 28/07/2024 - 10/08/2024

Đăng ký trước ngày: 15/04/2024

  • Trải nghiệm học tập tại quốc gia có nền giáo dục phát triển bậc nhất thế giới.
  • Sinh hoạt và học tập trong khuôn viên ký túc xá trường đại học Royal Holloway.
  • Củng cố tiếng Anh và kết nối tình bạn quốc tế với 2 tuần giao lưu cùng sinh viên toàn cầu.
  • Tham quan và tìm hiểu quy trình tuyển sinh tại Đại học Oxford.
  • “Check in” những địa điểm và các công trình biểu tượng nước Anh.
Image item
Image item
Image item