main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon
image
title background

Dành cho học sinh lớp 5 trở lên

ĐỂ TRẺ BƯỚC RA KHỎI "VÙNG AN TOÀN"
VÀ TẬN HƯỞNG MÙA HÈ "UNPLUG" KHÁC BIỆT

Thời gian: 22/07/2024 - 28/07/2024

Đăng ký trước ngày: 15/04/2024

  • Sự giao hòa của văn hóa bản địa và thiên nhiên tuyệt đẹp.
  • Đa sắc màu – giàu trải nghiệm với đa dạng hoạt động thể thao, năng khiếu, học thuật kết hợp với vui chơi, dãn goại, khám phá lịch sử, văn hóa bản địa.
  • Bước khỏi “Vùng an toàn” để tự lập, tự tin.
  • “Gieo” thói quen lành mạnh,“gặt” lợi ích lâu dài.
  • Phát triển hệ kỹ năng và các giá trị cốt lõi tôn trọng đồng đội, tôn trọng thiên nhiên.
Image item
Image item
Image item