main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon
image
title background

Giúp học sinh thích thú với môn học Tiếng Anh và nâng cao cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

Trại sinh tham gia một số hoạt động cốt lõi từ chương trình Trại hè Khám phá:

  • 2 môn học cốt lõi / tuần
  • Giao lưu và tham gia trò chơi cùng bạn bè toàn trường trong các buổi sinh hoạt chung

 

 

Tỉ lệ phân bổ môn học

 

Image item
Image item
Image item