main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon
  • Home
  • Chương trình Trung học cơ sở

Trung học
Cơ sở (6-8)

Bậc Trung học Cơ sở tại VAS gồm các khối lớp từ 6 đến 8, học sinh tiếp tục lộ trình học tập đã chọn hoặc chuyển tiếp sang lộ trình mới.

Trung học <br>Cơ sở (6-8)

Chương trình học

Lộ trình CAPIChương trình Giáo dục Phổ thông Toàn phần Cambridge (CAPI) kết hợp với một số môn Chương trình Giáo dục Quốc gia (MOET)
Lộ trình CAPChương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge (CAP) kết hợp với Chương trình Giáo dục Quốc Gia (MOET)
Lộ trình CEPChương trình Tiếng Anh Cambridge (CEP) kết hợp với Chương trình Giáo dục Quốc Gia (MOET)

Chương trình Giáo dục Phổ thông Toàn phần Cambridge (CAPI) kết hợp với một số môn Chương trình Giáo dục Quốc gia (MOET)

Giáo dục Phổ thông Toàn phần Cambridge (CAPI)

Là chương trình học thuật phổ biến nhất trên thế giới dành cho lứa tuổi trung học cơ sở và mang tính thử thách cao, các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, bao gồm các bộ môn: Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và Tìm hiểu các vấn đề toàn cầu. 

Đặc biệt học sinh theo học lộ trình CAPI học môn Giáo dục thể chất từ chương trình Cambridge và học thêm một ngoại ngữ (tiếng Nhật hoặc tiếng Pháp).

→ Kết thúc lớp 8, học sinh dự thi sẽ lấy bằng Cambridge Secondary International Checkpoint của Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế Cambridge (CAIE) có giá trị vĩnh viễn và ngang bằng với các chứng chỉ trung học quốc tế khác.

 

Trung học Quốc gia (MOET)

Học sinh sẽ học một số môn trong Chương trình MOET gồm Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lí,  Nghệ thuật (Âm nhạc – Mĩ thuật), Công nghệ và các chủ đề bổ sung như Toán, Khoa học Tự nhiên, Tin học, Công nghệ, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.

Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge (CAP) kết hợp với Chương trình Giáo dục Quốc Gia (MOET)

Trung học Quốc tế Cambridge (CAP)

Là chương trình học thuật phổ biến nhất trên thế giới dành cho lứa tuổi trung học cơ sở và mang tính thử thách cao, bao gồm các bộ môn: Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và Tìm hiểu các vấn đề toàn cầu. 

→ Kết thúc lớp 8, học sinh dự thi sẽ lấy bằng Cambridge Secondary International Checkpoint của Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế Cambridge (CAIE) có giá trị vĩnh viễn và ngang bằng với các chứng chỉ trung học quốc tế khác.

 

Trung học Quốc gia (MOET)

Chương trình Trung học Quốc gia được xây dựng theo hướng "tối ưu hóa". Nội dung chương trình được chắt lọc với ứng dụng phương pháp Học tập chủ động (Active Learning) nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh qua các hình thức học tập khác nhau, từ đó các em hình thành hàng loạt các kỹ năng: tính toán, suy luận logic, phân tích, tổng hợp,...

Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập xuất sắc trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Chương trình Tiếng Anh Cambridge (CEP) kết hợp với Chương trình Giáo dục Quốc Gia (MOET)

Chương trình Tiếng Anh Cambridge (CEP)

Chương trình bao gồm các môn học: Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (ESOL) của Cambridge, Công nghệ thông tin (theo chuẩn Cambridge)

→ Kết thúc lớp 8, học sinh dự thi lấy Chứng chỉ tiếng Anh PET của Cambridge, tương đương cấp độ B1 của Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Cộng Đồng Chung Châu Âu (CEFR), được công nhận rộng rãi trên thế giới.

 

Trung học Quốc gia (MOET)

Chương trình Trung học Quốc gia được xây dựng theo hướng "tối ưu hóa". Nội dung chương trình được chắt lọc với ứng dụng phương pháp Học tập chủ động (Active Learning) nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh qua các hình thức học tập khác nhau, từ đó các em hình thành hàng loạt các kỹ năng: tính toán, suy luận logic, phân tích, tổng hợp,...

Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập xuất sắc trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Một ngày của học sinh Trung học

Chăm sóc học sinh

Thông tin tuyển sinh