main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon
  • Home
  • Chương trình Trung học phổ thông

Trung học
Phổ thông (9-12)

Bậc Trung học Phổ thông tại VAS gồm các khối lớp từ 9 đến 12, học sinh tiếp tục lộ trình học tập đã chọn hoặc chuyển tiếp sang lộ trình mới.

Trung học <br>Phổ thông (9-12)

Chương trình học

Lộ trình CAPIChương trình IGCSE (Lớp 9-10) và chương trình AS/A Level (Lớp 11-12) kết hợp một số môn Chương trình MOET
Lộ trình CAPChương trình IGCSE (Lớp 9-10) kết hợp Chương trình giáo dục Quốc gia (MOET)
Lộ trình CEPChương trình Tiếng Anh Cambridge (CEP) kết hợp Chương trình giáo dục Quốc gia (MOET)

Chương trình IGCSE (Lớp 9-10) và chương trình AS/A Level (Lớp 11-12) kết hợp một số môn Chương trình MOET

Giáo dục Phổ thông Toàn phần Cambridge (CAPI)

Từ lớp 9, học sinh theo học Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE). Đây là chương trình đào tạo và phát triển các học sinh ưu tú, giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình học tập tiếp theo ở cấp AS và A Level. Chương trình bao gồm các môn: Toán, Tiếng Anh, Khoa học, ICT và Kinh doanh hoặc Viễn cảnh Toàn cầu (học sinh tự chọn). 

→ Cuối lớp 10, học sinh dự thi lấy bằng IGCSE do Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE) cấp.

→  Từ năm lớp 11, học sinh bước vào Chương trình Tú tài Quốc tế Nâng cao (AS và A Level) và dự thi lấy bằng A Level do CAIE cấp vào cuối lớp 12, có giá trị toàn cầu, giúp các em tự tin tham gia các trường đại học hàng đầu thế giới.

 

Trung học Quốc gia (MOET)

Học sinh sẽ học một số môn trong Chương trình MOET gồm Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Công nghệ và các chủ đề bổ sung trong các môn thuộc chương trình MOET.

Chương trình IGCSE (Lớp 9-10) kết hợp Chương trình giáo dục Quốc gia (MOET)

Trung học Quốc tế Cambridge (CAP)

Từ lớp 9, học sinh theo học Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE). Đây là chương trình đào tạo và phát triển các học sinh ưu tú, giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình học tập tiếp theo ở cấp AS và A Level. Chương trình bao gồm các môn: Toán, Tiếng Anh, Khoa học, ICT và Kinh doanh hoặc Viễn cảnh Toàn cầu (học sinh tự chọn). 

→ Cuối lớp 10, học sinh dự thi lấy bằng IGCSE do Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE) cấp.

→ Học sinh có thể tiếp tục theo học lớp 11 và 12 với lộ trình CAPI hoặc lộ trình CEP. Học sinh bước vào Chương trình Tú tài Quốc tế Nâng cao (AS và A Level) và dự thi lấy bằng A Level do CAIE cấp vào cuối lớp 12, có giá trị toàn cầu, giúp các em tự tin tham gia các trường đại học hàng đầu thế giới.

 

Trung học Quốc gia (MOET)

Chương trình Trung học Quốc gia được xây dựng theo hướng “tối ưu hóa". Nội dung chương trình được chắt lọc với ứng dụng phương pháp Học tập chủ động (Active Learning) nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập xuất sắc trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Chương trình Tiếng Anh Cambridge (CEP) kết hợp Chương trình giáo dục Quốc gia (MOET)

Chương trình Tiếng Anh Trung học Cambridge (CEP)

Chương trình bao gồm 2 bộ môn: Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (ESOL) của Cambridge, Công nghệ thông tin (theo chuẩn Cambridge)

→ Kết thúc lớp 10, học sinh dự thi lấy Chứng chỉ FCE của Cambridge, tương đương cấp độ B2 của Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Cộng Đồng Chung Châu Âu (CEFR), được công nhận rộng rãi trên thế giới. Học sinh cũng có thể tham dự kỳ thi IELTS và có thể đạt điểm IELTS 5.5 - 6.0.

→ Kết thúc lớp 12, học sinh lấy chứng chỉ FCE hoặc CAE của Cambridge, tương đương cấp độ B2 - C1 của CEFR được công nhận rộng rãi trên thế giới, học sinh cũng có thể tham dự kỳ thi IELTS và có thể đạt điểm IELTS 6.0 - 7.0

 

Trung học Quốc gia (MOET)

Chương trình Trung học Quốc gia được xây dựng theo hướng “tối ưu hóa". Nội dung chương trình được chắt lọc với ứng dụng phương pháp Học tập chủ động (Active Learning) nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập xuất sắc trong hệ thống giáo dục quốc gia.

vas-image

Chương trình A Level

Chứng chỉ Tú tài Quốc tế Cambridge A Level do Hội đồng Khảo thí Quốc tế (CIE) cấp được công nhận rộng rãi trên thế giới và được xem là tấm vé thông hành cho học sinh xin vào học tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới tại các quốc gia như Anh, Mỹ, Úc, Canada, Singapore, Hà Lan, New Zealand… Rất nhiều trường đại học tại Mỹ cấp tín chỉ cho học sinh cho các môn học ở năm thứ nhất nếu các em đạt kết quả tốt trong Chương trình A Level.

Xem chi tiết

Chăm sóc học sinh

Thông tin tuyển sinh