Một ngày của học sinh Trung học

Thời gian biểu của một ngày học, hoạt động thực tế của học sinh có thể khác nhau ở các khối lớp.
Phụ huynh sẽ được thông báo chương trình học của các em hàng tuần qua sổ báo bài.
6h45 - 7h00
Vào lớp
7h00 - 7h30
Ăn sáng
7h30 - 8h40
Học năng khiếu, thể chất
8h40 - 9h00
Ra chơi, tập thể dục
9h00 - 11h00
Học chương trình
Bộ GD & ĐT
11h00 - 13h00
Ăn trưa, ngủ trưa
13h00 - 14h10
Hoạt động ngoại khóa, lớp học tự quản
14h10 - 14h30
Ăn xế
14h30 - 16h15
Học chương trình Cambridge
16h15 - 17h00
Trả học sinh