Phụ huynh

VAS chú trọng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để tạo nên môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh.

Câu chuyện phụ huynh

Chị Huỳnh Trần Luynh Phương

Đồng sáng lập chương trình Đánh thức tiềm năng trong bạn
Phụ huynh bé Nguyễn Huỳnh Thuận Đức - lớp 1

Chị Ô Mỹ Phương

Giám đốc Công ty Vương Lực
Phụ huynh HS Lạc Chấn Hiền, lớp 9

Anh Balciunas Mindaugas

Kinh doanh 
Phụ huynh HS Balciune Aiste Nguyen, lớp 4, Cơ sở Phan Xích Long 

Chị Bùi Thị Cẩm Hồng

Giám đốc Bộ Phận Bồi thường KH
Phụ huynh HS Nguyễn Bùi Minh Quân và Nguyễn Bùi Phương Nghi, lớp 1

Dự án 7 giá trị cốt lõi

Chương trình phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc phát triển 7 Giá trị Cốt lõi – nền tảng cho Học sinh VAS thành công và thành nhân, bao gồm: Tính xuất sắc, Tự tin, Chính trực, Tinh thần đồng đội, Tôn trọng, Đam mê và Tự hào dân tộc

Xem thêm

Góc tư vấn

Góc tư vấn gồm 02 chuyên đề dành cho các bậc phụ huynh: Vì cha mẹ yêu con và Kỹ năng sống cho con. Chuyên mục cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm hữu ích về giáo dục kỹ năng, sức khỏe và tâm sinh lý cho trẻ từ các chuyên gia giáo dục.

Vì cha mẹ yêu con Kỹ năng sống cho con
Sổ tay phụ huynh

Những ghi chú, quy định và hướng dẫn khi hợp tác cùng VAS kèm theo một số gợi ý hữu ích giúp phụ huynh chuẩn bị cho trẻ thật tốt khi theo học tại trường quốc tế VAS.

Sổ tay phụ huynh
B Team Club

"Be the best for your child” được thành lập nhằm thúc đẩy sự liên kết giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục con trẻ một cách toàn diện và nhất quán.

B Team Club