HỌC BỔNG CHO HỌC SINH HIỆN TẠI CỦA VAS

Ngoài những hoạt động khuyến khích các em thể hiện tốt nhất khả năng của bản thân, sự tuyên dương, khen thưởng đối với thành tích của các em sẽ là nguồn động lực cho các em cố gắng và quan trọng hơn là tạo niềm vui cho các em phấn đấu trong quá trình học tập tại VAS. Chính vì vậy, VAS triển khai Chương trình Học bổng dành cho 33 học sinh hiện hữu tại VAS với thành tích học tập xuất sắc nhất của từng khối lớp.

Học bổng được cấp theo từng năm học dựa vào thành tích của học sinh vào cuối mỗi năm học và kết quả phỏng vấn nhận học bổng. Học bổng được cấp cho các em sẽ được áp dụng vào năm học kế tiếp.

Quy định

ĐỐI TƯỢNG

Học bổng dành cho học sinh từ Khối 1 đến Khối trong Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc, ngoại trừ các học sinh là con của giáo viên và nhân viên VAS, đều được ứng tuyển nếu đáp ứng các tiêu chí do nhà trường đề ra.

CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Học sinh xuất sắc nhất khối: 33 học bổng

  • 24 Học sinh xuất sắc nhất khối từ lớp 1 đến lớp 8: Học bổng 30 triệu đồng/học sinh, 2 CAP/ CAPI/ CIP và 1 CEP/ khối
  • 09 Học sinh xuất sắc nhất khối từ lớp 9 đến lớp 11: Học bổng 35 triệu đồng/học sinh, 2 CAP/ CAPI/ CIP và 1 CEP/ khối

ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT VÀ NHẬN HỌC BỔNG

  • Học sinh từ khối 1 đến 11 với kết quả xếp hạng/ thành tích cao nhất tại cơ sở ở cả hai chương trình MOET và Cambridge (CAP, CAPI, CIP, CEP) sẽ được chọn và đề cử bởi cơ sở để tham gia vòng phỏng vấn.
  • Các học sinh được cơ sở đề cử sẽ tham gia phỏng vấn cấp hệ thống để chọn ra những em xuất sắc nhất trong các khối lớp để nhận học bổng.

THỜI GIAN

Học bổng được xét duyệt căn cứ vào thành tích của học sinh VAS vào cuối năm học 2020-2021.

Học bổng được cấp cho học sinh vào đầu năm học tiếp theo.

FAQ

Học sinh ngoài trường VAS thì có tham dự đăng ký Học bổng được không?

Học bổng này chỉ dành cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 đang học tập tại Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS)

Cơ sở để xét cấp học bổng?

Học bổng được cấp cho năm học 2021 - 2022, được xét duyệt căn cứ vào thành tích của học sinh VAS vào cuối năm học 2020 - 2021.

Có cần phải đăng ký học bổng này không?

Các em không cần đăng ký học bổng. Khi có kết quả năm học 2020 - 2021, Cơ sở học sinh đang theo học sẽ đề cử những học sinh có thành tích học tập cao nhất cho Hội đồng Chuyên môn của VAS. Hội đồng sẽ xét duyệt các học sinh giữa các cơ sở trên toàn hệ thống.

Cơ cấu và giá trị học bổng như thế nào?

Cơ cấu và giá trị học bổng cho học sinh VAS như sau:

  • 24 Học sinh xuất sắc nhất khối từ lớp 1 đến lớp 8: Học bổng 30 triệu đồng/học sinh, 2 CAP/ CAPI/ CIP và 1 CEP/ khối
  • 09 Học sinh xuất sắc nhất khối từ lớp 9 đến lớp 11: Học bổng 35 triệu đồng/học sinh, 2 CAP/ CAPI/ CIP và 1 CEP/ khối

Thời gian và hiệu lực của học bổng?

Học bổng chỉ có hiệu lực trong vòng 1 năm và áp dụng cho năm học được cấp. Cụ thể, nếu học sinh được cấp học bổng cho năm học 2021 - 2022 thì học bổng chỉ có hiệu lực trong năm học này, không chuyển sang năm học khác. Trong trường hợp học sinh nghỉ học hoặc chuyển trường thì xem như học bổng bị hủy mất hiệu lực.

Học sinh xuất sắc nhất khối được xét chọn như thế nào?

  • Học sinh từ khối 1 đến 11 với kết quả xếp hạng/ thành tích cao nhất tại cơ sở ở cả hai chương trình MOET và Cambridge (CAP, CAPI, CIP, CEP) sẽ được chọn và đề cử bởi cơ sở để tham gia vòng phỏng vấn.
  • Các học sinh được cơ sở đề cử sẽ tham gia phỏng vấn cấp hệ thống để chọn ra những em xuất sắc nhất trong các khối lớp để nhận học bổng.

Sau khi có kết quả Học bổng, học sinh có phải làm thủ tục gì không và hình thức nhận Học bổng như thế nào?

Học sinh đạt học bổng cần liên hệ với Phòng Giáo vụ tại cơ sở đang theo học để khấu trừ học phí vào năm học mới theo từng kỳ đóng học phí phụ huynh đã chọn. Học bổng không quy đổi thành tiền mặt.